Hangon uusi alikulku lisää turvallisuutta

Turvallista. Uusi alikulku lisää sekä jalankulkijoiden että pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta. Bild: Jesper Sundström

Uusi alikulku Hangon keskustassa on valmis ja otettu käyttöön. Sen odotetaan lisäävän turvallisuutta ja muuttavan katukuvaa.

Hangon uusi ratapihan alikulku jalankulkijoille ja pyöräilijöille avattiin perjantaina. Ratapiha-alueen entisen tasoristeyksen korvaava Kadermonkadun ja Puistokadun välinen alikulku on Väyläviraston ja Hangon kaupungin välisen yhteistyöhankkeen tulos. Hanke ei kuitenkaan ole ainoastaan antanut uutta alikulkua, vaan Korsmaninkatu on lisäksi siirretty lähemmäs ratapihaa ja alueen kunnallisteknistä verkkoa on samalla siirretty ja uusittu.

Myös Korsaminkadun ja Tarhakadun risteysaluetta on muutettu liikenneturvallisuuden lisäämiseksi.

– Risteyksen muuttaminen ei sisältynyt alkuperäisiin suunnitelmiin, mutta töiden edistyessä päädyimme siihen, että sille on syytä tehdä jotakin, sanoo Hangon teknisen ja ympäristöviraston johtaja Jukka Takala.

Hän kertoo myös kaupungin saaneen palautetta Tarhakadun nykyisestä muodosta ja toteaa, että kahden auton kohtaaminen on sillä hankalaa. Myöskään kuorma-auton ja henkilöauton kohtaamispaikka ei erotu kartalla.

– Osalla kadusta on pysäköintikielto, mutta uskon, että meidän on tehtävä kadulle jotakin.

article_image index="2"]

Alikulku lisää kuitenkin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Jalankulkijat ja pyöräilijät joutuivat nimittäin ennen käyttämään tasoristeystä ratapihan ylittäessään. Tasoristeys ylitti kolme erittäin vilkkaasti liikennöityä ratakiskoa, joten alikulku tekee myös junaliikenteestä joustavampaa.

– Ratapihan uusi alikulku helpottaa ja tekee turvallisemmaksi sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden että etenkin koululaisten liikkumisen kaupungin toiselta puolelta toiselle, sanoo hankepäällikkö Erkki Mäkelä Väylävirastosta.

Myös Takala korostaa liikenneturvallisuutta alikulkuhankkeen keskeisimpänä tekijänä.

– Uskomme, että kaupunkikuva muuttuu, koska alueella nyt on turvallinen alikulku. Turvallisuus on tärkeintä. Täällä on aiemmin ollut useita läheltä piti –tilanteita. Tämän hankkeen nyt valmistuttua, seuraava suuri liikenneturvallisuusasia on, miten Appelgrenintien ylikulku turvataan, kun Hanko-Hyvinkää –rata sähköistetään.

Pitkä ja kallis hanke

Uuden alikulun rakennustyöt aloitettiin marraskuussa 2018. Äskettäin päätökseen saatu hanke tuli suunniteltua kalliimmaksi. Sen kokonaiskustannukset olivat 14,5 miljoonaa euroa, josta Hangon osuus oli noin 4,3 miljoonaa euroa. Alkujaan ajatus oli, että Hanko maksaisi 3,3 miljoonaa euroa. Takalan mukaan hanke kallistui etenkin, koska Korsmaninkadulla jouduttiin tekemään odottamattomia räjäytystöitä.

– Kallion muoto oli yllättävä, ja jouduimme suorittamaan räjäytystöitä kiertoliittymäalueella. Ne kävivät kalliiksi, samoin kuin kaukolämpöputkien vetäminen toisella tavalla.

Hän korostaa kuitenkin, että kannattaa muistaa, että alikululla on tärkeä tehtävä.

article_image index="3"]

– Kyse on tietenkin isoista summista, mutta uskomme, ettei alikulku ylläpidon lisäksi edellytä mitään suurempia toimenpiteitä 20 tai 30 vuoteen.

Yleishuomiona Takala toteaa hankkeesta, että prosessi on ollut niin pitkä, että nyt tuntuu tyhjältä, kun kaikki on ohi.

– Tämä on ollut mielenkiintoinen projekti, mutta kuvaisin sitä silti normaaliksi rakennushankkeeksi. Tunnelma on yleisesti ottaen ollut hyvä, vaikka läheisyydessä asuvien keskuudessa onkin ollut pientä kalabaliikkia. Rakennukset ovat toki pysyneet kunnossa, mutta jotkut ovat valittaneet, että prosessi on häirinnyt heidän liiketoimintaansa ja haluavat nyt korvauksia menetyksistään. Ne asiat ovat Väyläviraston lakimiesten pöydällä ja jää nähtäväksi, mikä tilanne on oikeasti.

Mer läsning