Hangöbo ska utveckla Raseborg

Raseborgs stadsstyrelse har valt Jennifer Gammals till ny utvecklingschef i Raseborg.

Det blir Hangöbon Jennifer Gammals som blir ny utvecklingschef i Raseborg. Hon är utbildad ingenjör och har även en MBA-examen i business administration.

– Det känns bra att jag blev vald, det var många sökande med fina meriter, säger Gammals som valdes till utvecklingschef av 35 sökande.

Hon konstaterar att det känns bra eftersom jobbet hon nu har, som kvalitets- och miljöchef vid SSAB:s fabrik i Lappvik, tar slut i och med att fabriken stänger 2020:

– Orsaken att jag sökte mig bort var ju att SSAB ska stänga, säger hon.

Exakt när hon tillträder är ännu öppet.

– Vi ska gå först igenom detaljer kring anställningen och dessutom är det ju besvärstid på utnämningen.

Men då hon väl börjar ser Gammals fram emot kunna påverka och göra fina saker för Raseborg, säger hon.

– Jag har ju inte koll på alla detaljer om staden så till en början ska jag i varje fall bekanta mig med både anställda och kommunal förvaltning. Jag har nämligen inte tidigare erfarenhet av kommunal förvaltning.

Utvecklingsavdelningen ansvarar för kulturtjänster, turism, kollektivtrafikplanering, stadens informationsservice och näringslivsfrågor. Det har sagts att en av den nya utvecklingschefens viktigaste uppgifter blir att bidra till utveckling av stadens näringsliv och hålla kontakt med företagare och industri.

Lång process

Det har varit en lång process för Raseborg att hitta sin nya utvecklingschef. Då tjänsten var ledigförklarad första gången fick man 14 ansökningar. Tiden förlängdes och lockade 22 nya sökande, däribland Jennifer Gammals.

Valet av Gammals baserar stadsstyrelsen på en helhetsbedömning av kandidaterna. Som viktiga punkter i bedömningen var kännedom om utveckling och näringsliv, liksom erfarenhet som ledare och förman, samt att hen skulle ha en gedigen utbildning.

Personliga egenskaper man önskade att den nya utvecklingschefen skulle ha är initiativförmåga, idérikedom och tankar om stadens utveckling.

Utöver Gammals intervjuades även Ann-Sofi Grantham och Joakim Lönnroth för jobbet i den andra ansökningsomgången.

Mer läsning