Hangöbo gav all fritid till frälsningsarmen

Efter att ha varit aktiv inom Frälsningsarmén sedan söndagsskolan har Ulla Lundmark många album med minnen och bilder. I dag (3.1) fyller hon 95 år och delar med sig av några bilder.

Ulla Lundmark har tagit del Frälsningsarméns verksamhet sedan hon gick i söndagsskola fram tills att verksamheten så småningom avvecklades i Hangö på 1990-talet.

– Jag var aldrig hemma, jag har gett hela min fritid åt Frälsningsarmén, säger hon.

Hemma hos sig har hon fotoalbum med bilder från sin tid med Frälsningsarmén och arméns flickscoutkår. Hon har varit kårchef i frälsningsarméns flickscoutkår både före och efter evakueringen.

Lundmark har varit på många scoutläger runtom i Finland.

– Det behövde inte vara långt borta, bara det var lite annorlunda.

Träffade på spaningsplan. Här är Ulla Lundmark på läger i Lappvik med Hangöscoutkåren Syduddarna tillsammans med Tempelflickorna från Helsingfors. Under lägret landade ett plan i Lappvik. Flygplanet var av modellen Blackburn Ripon II som Finland använde som spaningsplan i fortsättningskriget. Planet på bilden finns knappast längre efter som det endast finns ett Riponflygplan kvar i hela världen. Det planet finns i Päijänne Tavastlands flygmuseum nära Lahtis flygfält och har registreringsnummer RI-140. Sista flygningen som gjordes med ett Riponflyg var 1945. Bild: Privat

Ovanpå ett av albumen ligger ett litet svartvitt foto av ett spaningsplan av modellen Blackburn Ripon II med flickscouter från Hangökåren Syduddarna och Helsingforskåren Tempelflickorna. Det är taget på ett scoutläger Lundmark var på i Lappvik. Piloten är också med på bild.

– De äldre pratade med piloten. Vi skulle få komma på flygtur följande dag, men vi skulle åka hem.

Vad som hände med flygplanet vet inte Lundmark. Men eftersom det enda planet av den modellen som finns kvar i världen har ett annat registernummer än planet på bild så finns det knappast längre.

Syntes på parad i London

I ett album finns bilder från London. Lundmark var en av tre från Hangö som fick åka till den första internationella ungdomskongressen inom Frälsningsarmen som ordnades år 1950.

– Där hade de stora möteslokaler och -hallar som man inte ens drömt om.

Ulla Lundmark bläddrar i album från sin tid med Frälsningsarmén. År 1950 fick hon och två andra hangöbor följa med till London på parad. Bild: Sarah Grönstrand

I samband med kongressen ordnades en stor parad med hornmusik. Alla bar röda rockar.

– Det var imponerande för oss som nästan kom från landsbygden.

Efter paraden fick de höra att paraden filmats för tv.

En av ungdomarna från Sverige som Hangöborna umgicks med var tillräckligt modig för att ringa på en dörr till ett mindre hus i London. Ett äldre par öppnade dörren.

– Vi sa vad vi var för folk och att vår parad kommer att visas på tv, månne vi fick se på den. Det fick vi.

Tv var något som inte fanns hemma i Hangö på den tiden.

– Min bror var bland de första i Hangö sen som skulle ha tv efter det.

Det fanns mycket nytt att se i London för Ulla Lundmark år 1950. Då deltog hon i frälsningsarméns internationella kongress för unga som ordnades för första gången. Bild: Sarah Grönstrand

Kåren hann bli 100 år

Lundmark var aktiv så länge det gick i Hangö, men det var svårt att få med yngre krafter på 90-talet.

När Hangökåren firade 100-års jubileum 1991 hade staden ingen officer och verksamheten var minimal. Det var bara Hemförbundet som fortfarande hade regelbundna möten ledda av just Lundmark.

– Inte kunde jag sluta fast jag var allena, utan jag ordnade pensionärsträffar. Då hade vi också med Guds ord, jag försökte få en präst med som kunde föra fram det.

Ulla Lundmark spelade mandolin i Frälsningsarmén i Hangö. Mandolinen har hon donerat eftersom hon inte kan spela själv längre. Bild: Sarah Grönstrand