Hangö stad ersätter Outi McDonald och kallar henne till samarbetsförhandlingar

Fick rätt. Hangö stad har nu slagit fast att Outi McDonald får ersättningar för tiden hon var olagligt uppsagd. Bild: Harald Grönstrand

Hangö stad har beslutat att man betalar ersättning till Outi McDonald för tiden hon var olagligt uppsagd. Ersättningarna är närmare 370 000 euro. Samtidigt kallar man McDonald till samarbetsförhandlingar.

På torsdag eftermiddag meddelade Hangö stad att stadsstyrelsens personalsektion bestämt sig för att betala ersättning till Outi McDonald för tiden hon var olagligt uppsagd. McDonald var olagligt uppsagd från 26.4.2015–22.11.2018, då Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att förfarandet då hon sades upp var felaktigt.

När Hangötidningen ringer upp Outi McDonald på torsdagseftermiddagen har hon ännu inte fått något bud om vad stadsstyrelsens personalsektion beslutat.

– Som en part i det här hade jag önskat att staden meddelat mig om deras beslut. Men jag har inte fått höra någonting från staden, säger McDonald efter att Hangötidningen berättat om beslutet.

– Men det känns riktigt bra att de bestämt sig för att betala ersättning till mig för tiden jag var olagligt uppsagd. Den här tiden har varit tung för mig, och det här är ett steg i rätt rikting. Men jag vet ännu inte om jag kan komma tillbaka till jobbet, säger McDonald.

Kallas till samarbetsförhandlingar

Summan som Hangö stad kommer att betala McDonald i ersättning blir med räntor runt 370 000 euro. Men i stället för att meddela det här till McDonald skickade staden ett annat brev till henne.

– Jag har fått ett mejl där jag kallas till samarbetsförhandlingar. De vill möjligen permittera mig. Jag är i chock, säger McDonald.

I meddelandet som hon fått av staden står det att hon måste permitteras ifall hon inte är intresserad av att flytta över i Attendo Terveystalos tjänst.

– Jag borde träffa staden på tisdag. Jag vet ännu inte om jag hinner få en förtroendeman till mötet, säger McDonald.

Men trots att hon både är lättad och i chock är hon glad över att äntligen kunna lämna en del av historien bakom sig.

– Jag hade inte trott att det skulle ta så här lång tid för dem att besluta om ersättningen, säger McDonald.

Gick emot föredragningen

När stadsstyrelsens personalsektion behandlade McDonalds ersättningar var förslaget att inte betala henne någon ersättning, med hänvisning till lagen om kommunala tjänsteinnehavare.

Men under mötet föreslog Torbjörn Ekholm (SFP), understödd av Aila Pääkkö (SDP) att staden ersätter McDonald för tiden hon var olagligt uppsagd. Nämnden röstade om saken, och med rösterna 3–2 bestämde man att betala ersättning till McDonald.

Under mötet hade Birgitta Gran (VF) också föreslagit att både betala ersättning till McDonald och att hon skulle återuppta tjänsten som chefsläkare vid hälsovårdscentralen, men förslaget fick inget stöd.

De i nämnden som röstade för att betala ersättning till Outi McDonald var Torbjörn Ekholm (SFP), Aila Pääkkö (SDP) och Birgitta Gran (VF). De som röstade för att hon inte skulle få det var Sture Söderholm (SFP) och Jouko Kavander (SDP).

Stadsdirektör Denis Strandell meddelade avvikande mening mot beslutet, med hänvisning till lagen om kommunala tjänsteinnehavare.

Kan permitteras

Kanslichef Lasse Tallqvist på Hangö stad säger att kallelsen till samarbetsförhandlingarna är en följd av förhandlingarna med McDonalds advokat.

– Hennes advokat har föreslagit att vi kallar till samarbetsförhandlingar ifall vi inte kommer överens, säger Tallqvist.

Hälsovårdscentralen i Hangö är inte längre i stadens regi, det är Attendo Terveyspalvelut som har hand om tjänsterna.

– Målet med samarbetsförhandlingarna är en genomgång av läget och vilka uppgifter staden kan erbjuda. Men tjänsterna sköts av Attendo Terveyspalvelut.

Kan det bli aktuellt att permittera McDonald?

– Det är ett alternativ ifall diskussionerna inte leder någonstans.

I mars stadsstyrelsens personalsektion att Outi McDonald får lön från och med den 23 november 2018. Det är datumet när Högsta förvaltningsdomstolen slog fast att Mcdonald sades upp olagligt av stadsfullmäktige 2015.

Mer läsning