Hangö gatumission fyller viktig funktion

30 år. Johannes Niska-Virta är tillfällig verksamhetsledare för Hangö gatumission som firar 30 år. Bild: Jesper Sundström

Hangö gatumission inledde sin verksamhet för 30 år sedan. Verksamhetsledaren anser att det nuvarande konceptet fungerar, men det finns saker att utveckla.

På lördag ordnar Hangö gatumission öppet hus med anledning av att verksamheten har funnits i 30 år. Johannes Niska-Virta, som är tillfällig verksamhetsledare, säger att det bjuds på gröt och på kaffe.

– Det är också möjligt att bekanta sig med dagcentret och de olika verkstäderna.

Han har nu varit delaktig i verksamheten under de två senaste åren, men Hangö gatumission har alltså ändå funnits längre än så. Dock konstaterar Niska-Virta att det inte har skett särskilt stora förändringar när det handlar om vad gatumissionen ska finnas till för.

– Vi har så klart våra grunduppgifter och matutdelningen är en viktig del. I dagens läge för vi också hem mat till olika personer och i genomsnitt rör det sig om 50 personer per dag. Dock är det inte alla som behöver mat av oss varje dag, men sammanlagt har vi leverans till 90 adresser.

Men det är så klart också möjligt att komma till gatumissionens lokaler för att äta. Samtidigt har man också ett samarbete med de lokala matbutikerna och en stor del av de varor som annars skulle kastas användas nu i stället i gatumissionens kök.

– Med tanke på att Hangö är en liten stad så anser jag att en sådan här verksamhet verkligen är viktig. Det finns personer som kanske inte besöks av någon annan än hemvården och för dem är det viktigt att kunna komma hit. Samtidigt har vi ju också våra verkstäder som fyller en viktig funktion och detsamma gäller vår rehabiliterande arbetsverksamhet, säger Niska-Virta.

Det faktum att Hangö är en liten stad betyder ändå, enligt Niska-Virta, att Hangö gatumission inte försvinner i mängden som fallet kanske kan vara i en större stad. Men med det sagt skulle han ändå gärna se att det skulle finnas en större benägenhet att samarbeta.

– Jag skulle gärna se att olika aktörer allt oftare kommer samman för att diskutera och samarbeta angående diverse saker.

Stora visioner

Även om Niska-Virta anser att gatumissionen redan nu har en fungerande verksamhet så konstaterar han att det finns sådant som kan utvecklas. På samma gång finns det också visioner angående sådant som kunde skapas i Hangö. Bland annat finns det tankar på en återvinningsanläggning och han säger att det redan har förts diskussioner med staden.

– De är intresserade, men har bett oss att återkomma när vi har kommit längre på vägen. Dock är det klart att en dylik anläggning skulle fylla en funktion och den skulle också resultera i arbetsplatser. På samma gång skulle ju också till exempel skolelever kunna få praktikplatser och liknande där.

En annan vision inkluderar Hangö hamn. Niska-Virta konstaterar att det i dagens läge inte finns en byggnad för de långtradarchaufförer som kommer till Hangö. Någonting som han säger är vanligt i de större hamnstäderna.

– Det handlar helt enkelt om att det skulle finnas en plats för chaufförerna där de har ett vardagsrum, en matsal, duschar, toaletter och bastu. Vi har diskuterat med Hangö hamn och precis som med staden så är de intresserade, men har bett oss att återkomma när vi har kommit längre.

Mer läsning