Hangö blir första småstaden i Finland med intelligenta sopkärl

Miljögärning. Patrik Holmén på Rotary berättar att klubben i år satsat mycket på miljötänk. Han tror att sopkärlen kommer att passa in i Hangös image som en stad med sol och solenergi. Bild: Harald Grönstrand

När sopkärlet är fullt pressas skräpet ihop så att det ryms mera sopor i det. När det fylls igen pressas soporna igen ihop. När skräpet inte längre kan pressas ihop signalerar sopkärlet staden, som kommer och tömmer det. De intelligenta sopkärlen är 20 gånger effektivare än vanliga sopkärl, och Hangö får fyra av dem i april.

I april får Hangö stad fyra soldrivna intelligenta sopkärl. Satsningen är unik, i Finland finns det endast ett fåtal motsvarande sopkärl, och de finns i de stora städerna.

– Vi är inte den första staden i Finland med intelligenta sopkärl. Men vi är garanterat den första småstaden, säger Patrik Holmén.

Han är president för Hangös Rotaryklubb som står bakom satsningen. I år har klubbens tema i verksamheten varit miljön, och sopkärlen som föreningen kommer att donera till Hangö stad kulminerar satsningen.

– Normalt väljer vi president och tema för ett år i taget, så verksamheten kan bli ryckig. Men vi har nu gått in för att miljön ska vara en kontinuerlig del i vår verksamhet, säger Holmén.

Han berättar att han i början av året bestämde sig för att varje möte ge föreningsmedlemmarna det som han kallar för en "miljöspark". Och efter femtio möten där han lyft fram miljöaspekter och tips för vardagen har man nu en grogrund för framtida projekt.

– Jag började med att lyfta fram globala aspekter, och nu har vi kommit närmare Hangö. Det är inte för sent att tala om miljön.

Soldrivna. Sopkärlen som Rotary donerar till Hangö stad drivs med solkraft, och meddelar staden när de måste tömmas. Bild: Lehtovuori/Finbin

Idén kom av en slump

När de inom Rotary började fundera på hur de ska lyfta fram miljöfrågor i Hangö var ett av förslagen som kom på tal att donera sopkärl till staden.

– Jag kontaktade Mikael Kilpi på Tvärminne zoologiska station och frågade vad vi kan göra som är synligt och är bra för miljön. Då kom idén med sopkärl, går man längs stränderna här ser man att det behövs. De brukar vara överfulla, och Kilpi tyckte det var en bra idé.

Snart kontaktade de företaget Lehtovuori som producerar sopkärl, och de presenterade soldrivna sopkärl. Patrik Holmén blev genast fascinerad av konceptet.

– De pressar ihop skräpet och kontaktar underhållet när sopkärlet är fullt. De är dyra, 5 000 euro per sopkärl, men jag tror att de kommer att bli billigare för staden på sikt, säger Holmén.

Enligt tillverkaren är sopkärlet ungefär 20 gånger effektivare än ett vanligt sopkärl. När det intelligenta sopkärlet är fyllt, kontaktar det underhållet som hämtar soporna. När ett vanligt sopkärl tömts 20 gånger kommer det intelligenta sopkärlet endast ha behövts tömmas en gång eftersom skräpet pressats ihop.

Soldrivet

Eftersom staden inte behöver tömma kärlet lika ofta som andra kärl kommer man att spara en hel del pengar. Enligt sopkärlens tillverkare ska underhållskostnaderna sjunka med över 80 procent.

– Och eftersom de är soldrivna passar de bra in med Hangös image som en stad med sol och solenergi, säger Holmén.

Var de fyra sopkärlen placeras kan Holmén inte säga. Rotaryklubben donerar kärlen till staden som väljer var de placeras.

– Men de ska vara på strategiska ställen. Jag ser till exempel Östra hamnen, frihetsmonumentet eller glasskiosken vid Boulevarden som bra ställen.

Priset för de fyra sopkärlen är saftiga 20 000 euro. Genom olika välgörenhetsprojekt har klubben samlat in pengarna, men man får också understöd för dem.

– Vi fick en tanke om att ansöka om EU-pengar, så vi kontaktade Pomoväst som tyckte att det är inom ramarna för projekten de understöder. Så vi ansökte om pengar av dem, och de beviljade 90 procent av summan vi sökte, säger Holmén.

Kan bli fortsättning

Patrik Holmén berättar också att de här fyra sopkärlen inte behöver vara de sista som Rotaryklubben donerar till staden.

– Med projektet och synligheten kan vi föra projektet vidare och vi har reklamplatser på sopkärlen. De kommer inte att vara helt billiga, men pengarna går till framtida miljöprojekt. Vi tar gärna emot hugade sponsorer.

Han berättar att erfarenheten och responsen man kommer att få påverkar projektets framtid.

– Får vi bra respons finns det ett skäl att fortsätta, kanske med ett par kärl i året, säger Holmén.

Den 5 april strävar Rotaryklubben i Hangö efter att lansera de intelligenta sopkärlen.

Hangötidningen har försökt nå Hangö stads tekniska direktör Jukka Takala för en kommentar gällande var sopkärlen kan placeras.