Hangö är mycket mer än konflikter

I Hangö hör man ofta kritik som riktas mot stadens beslutsfattare och tjänstemän. I vissa läger finns det ett missnöje som pyr under ytan, och det finns Hangöbor som anser både att stadens beslutsfattande är för långsamt och att tjänstemännens implementering av beslut tar för lång tid.

Kommunalt beslutsfattande tar sin tid, men i fall som till exempel Outi McDonalds uppsägning eller Fabriksuddens hotellbygge stärks de negativa uppfattningarna mot staden.

Det här är problematiskt ur flera synvinklar. Främst eftersom de här ärendena kastar en mörk skugga över stadens övriga förehavanden. Det är svårt att bygga upp en positiv image när all fokus ligger på det negativa.

Staden borde ta ett aktivt grepp och i större utsträckning än tidigare informera om positiva beslut eller åtgärder som gagnar Hangöborna. Det här är ett långsiktigt och utmanande arbete, bland annat eftersom medier ofta tenderar lyfta upp negativa aspekter och konflikter.

Men faktum är att Hangö stad åstadkommit mycket positivt under den senaste tiden. Hangö var en av få kommuner vars ekonomi visade plus i fjol. Två tredjedelar av Finlands kommuner gick på minus, men Hangö med sin stora skuldbörda lyckades hålla sig ovanför ytan.

Staden har också gått i bräschen med att bjuda skolbarn på lunch i juni. Initiativet som lyftes fram av fullmäktigeledamoten Marko Niemi (FKP) har väckt stor uppmärksamhet nationellt, och flera andra kommuner överväger nu gå samma väg.

Vidare har Hangö gått in för att installera solpaneler på alla sina byggnader. Förutom att det är en miljögärning märks det här tydligt av i Hangöbornas plånböcker. I samma kategori hittar vi också stadens elbilar som vem som helst får hyra.

De positiva gärningarna Hangö stad gör behöver inte vara stora för att vara värda att lyftas fram. Länge har till exempel vägen till jättegrytan vid Parkbergen varit svår att hitta till ifall man inte vet var den ligger.

Nu lägger staden upp nya skyltar som visar vägen efter att Hangöbon Tapio Kekkonen lyfte fram ärendet. Stadens kostnader är minimala, men både Hangöbor och turister har glädje av den tydligare utmärkta vägen.

Hangö, Hangöborna och medierna borde oftare lyfta upp det positiva som händer i staden.

Harald Grönstrand Redigerare

Mer läsning