Halvfärdiga gatuprojekt från fjolåret äter pengar ur årets budget

Sex projekt som skulle genomföras inom gatusektorn i fjol hann inte bli färdiga.

Det rör sig mestadels om asfalteringar som man inte hann genomföra, och till dem hör bland annat korsningen vid Tokmannibygget, norra delen av Märsangatan och delar av Lokföraregatan.

Hangö stadsstyrelse har godkänt ett tilläggsanslag i årets budget för att få klart arbetena, och det kommer att kosta staden 146 000 euro. Fullmäktige ska ännu behandla anslaget.