Hälsocentralen nästan tillbaka i normalläge

Allt som allt brann 30 kvadratmeter av hälsocentralens tak, dessutom rev räddningsverket cirka 20 kvadratmeter tak. Utrymmena i våningarna under den brandskadade delen av taket har rök- och vattenskador. Bild: Thomas Sundström

Verksamheten vid Hangö hälsocentral har från och med i dag återgått så gott som till det normala efter fredagens takbrand.

Det blev ett pusslande för att få de olika verksamheterna vid Hangö hälsocentral att fungera någorlunda normalt i fredags efter att en brand hade brutit på byggnadens tak.

Vissa avdelningar och enheter fick använda alternativa ingångar och hälsocentralens akutmottagning flyttades till företagshälsovårdens utrymmen. Akutmottagningen är sedan i dag tillbaka i sina egna utrymmen.

Även barn- och mödrarådgivningen, mental- och missbrukarvårdens enhet för vuxna, barn- och ungdomsmottagningen, munhälsovården, laboratoriet och företagshälsovården jobbar sedan i dag i de egna utrymmena. I början av nästa vecka klarnar det när röntgen kan öppnas.

Klienter evakuerades

Bäddavdelningen är dock stängd tills vidare. Klienterna evakuerades på fredagsmorgonen, först från sin avdelning till andra utrymmen i hälsocentralen och senare flyttades de till Raseborgs sjukhus eftersom där fanns lediga sängplatser.

Larmet om att det brann gick klockan 3.44 på fredagsmorgonen. 22 räddningsenheter ryckte ut. De hade branden under kontroll redan vid 6-tiden. Polisen misstänker att branden kan ha startat som en följd av att takfilten hade reparerats under torsdagen.

– Eftersom takfilt är ett material som ska brännas fast är det sannolikt att taket antänts på grund av det, sade undersökningsledaren kriminalkommissarie Mats Sjöholm vid Raseborgspolisen.

Mer läsning