Halmstadsgårdens skick drabbar dagisgrupper – stora utmaningar hitta plats för alla barn

Orsakar problem. Halmstadsgården är i så dåligt skick att Hangös chef för småbarnspedagogik inte vågar ha barngrupper i huset. Bild: Sarah Grönstrand

Halmstadsgårdens dåliga skick fortsätter ställa till det för förskole- och daghemsgrupperna i Hangö. Chefen för småbarnspedagogik vill inte utsätta barnen för eventuella risker med inomhusluften i byggnaden.

– Vi kan inte ha barngrupper i Halmstadsgården. Inomhusluften har undersökts och än så länge finns det inget fel här i tredje våningen där vi jobbar, men vi vill inte att barn ska utsättas för eventue...