Halmstadsgårdens skick drabbar dagisgrupper – stora utmaningar hitta plats för alla barn

Halmstadsgårdens dåliga skick fortsätter ställa till det för förskole- och daghemsgrupperna i Hangö. Chefen för småbarnspedagogik vill inte utsätta barnen för eventuella risker med inomhusluften i byggnaden.

– Vi kan inte ha barngrupper i Halmstadsgården. Inomhusluften har undersökts och än så länge finns det inget fel här i tredje våningen där vi jobbar, men vi vill inte att barn ska utsättas för eventuella risker här. Därför har vi flyttat ut grupperna efter hand, säger Birgitta Mannström.

Hon är chef för småbarnspedagogik i Hangö, och lägger ett utmanande pussel. Eftersom inga daghems- eller förskolegrupper placeras i Halmstadsgården behövs det rum någon annanstans, rum som är utmanande att finna.

– Trots att antalet barn minskar har vi behov av lika många grupper som vi haft tidigare. Och målet är att grupperna ska kunna stanna dit de flyttar, i alla fall tills Halmstadsgårdens problem åtgärdats.

Vill se långsiktig lösning

Halmstadsgårdens öde är däremot än så länge öppet. Med andra ord är det en långsiktig lösning som man är ute efter, men det är knepigt att hitta rätt lokaler.

Svårt. Birgitta Mannström jobbar med att alla barngrupper ska ha en plats. Bild: Mia Berg-Lundqvist

Personalen har också tvingats utstå med mycket, det är nämligen inte första året som det här pusslet läggs.

– Det krävs väldigt mycket av personalen, men jag är stolt över dem och det de gör.