Grundtrygghetsverket i Hangö meddelar: Förebyggande av värmens skadeverkningar för att skydda äldre

Social- och hälsovårdsministeriet har skickat ett brev till kommunerna om förebyggande av värmens skadeverkningar för att skydda äldre.

Särskilt personer över 75 år befinner sig i största fara när det varma vädret i Finland fortsätter exceptionellt länge. Värmeböljan förutspås fortsätta.

Uttorkning av kroppen belastar blodcirkulationen, höjer temperaturen i de inre organen och ökar risken för plötsliga värmesjukdomar. I synnerhet ökar antalet värmerelaterade dödsfall som beror på hjärtsjukdomar och sjukdomar i andningsorganen.

Grundtrygghetsverket i Hangö och servicecentralen för äldrevårdstjänster fäster nu speciellt uppmärksamhet på äldres välbefinnande, men förutom detta behövs även en gemensam omsorg om de äldre.

Grannhjälp samt frivilligt och tredje sektorns arbete har nu stor betydelse! Grundtrygghetsverket i Hangö uppmuntrar härmed alla hangöbor att ta kontakt med närområdets äldre och kolla hur den äldre grannen, anhöriga eller vännen mår. Man kan erbjuda den äldre hjälp genom att se till att hon/han dricker tillräckligt vätska och får tillräckligt med salt. Även styrelserna i fastighetsbolag uppmuntras att ta ansvar för sina äldre boendes välbefinnande och för kylning av bostäderna.

Eftersom klimatet blivit varmare är det mer sannolikt med värmeböljor även i framtiden. Grundtrygghetsverket i Hangö förbereder sig för detta genom att beakta långvariga värmeböljor i sin beredskapsplan.

Vem som helst som är orolig för sin äldre grannes, anhörigas eller väns välbefinnande kan kontakta äldreomsorgscentralens tf. servicehandledare Kati Virtanen, 019 2203 489, kati.virtanen@hanko.fi eller hälsocentralens mottagning, 019 2203 555.