Grönt ljus för nytt servicehem vid Urskogsplanen

Hangö stadsfullmäktige har godkänt arrenderingsvillkoren för tomten Plus Hoivakiinteistöt har reserverat. Stadsstyrelsen har redan godkänt reserveringen, men fullmäktige har nu godkänt vad ett eventuellt arrende kommer att kosta i framtiden.

Under tisdagens möte slog fullmäktige fast att årsarrendet för tomten blir 9 700 euro. Det uppstod ändå en diskussion i fullmäktigesalen, och bland annat Birgitta Gran (VF) understödd av Raili Peni (V...