Grönt ljus för nytt servicehem vid Urskogsplanen

Hangö stadsfullmäktige har godkänt arrenderingsvillkoren för tomten Plus Hoivakiinteistöt har reserverat. Stadsstyrelsen har redan godkänt reserveringen, men fullmäktige har nu godkänt vad ett eventuellt arrende kommer att kosta i framtiden.

Under tisdagens möte slog fullmäktige fast att årsarrendet för tomten blir 9 700 euro. Det uppstod ändå en diskussion i fullmäktigesalen, och bland annat Birgitta Gran (VF) understödd av Raili Peni (VF) sade att hon motsätter sig att staden låter bolaget reservera tomten.

– Jag har konsekvent varit emot reserveringen och föreslår att den inte godkänns. Det stör mig väldigt mycket att dialogen mellan tjänsteinnehavare och förtroendevalda inte existerar. Det fattas en öppen dialog, sade Grahn.

– Det är styrelsen som fattat beslut om reservationen, nu ska fullmäktige ta ställning till arrendevillkoren, sade fullmäktiges ordförande Jouko Kavander (SDP).

Flera fullmäktigeledamöter deltog i diskussionen som följde, bland annat gällande områdets planläggning. När fullmäktige röstade om ärendet föll rösterna 20–7 för att godkänna arrendevillkoren.

Plus Hoivakiinteistöt vill bygga ett servicehus på tomten, vilket påverkar båtförvaringen på tomten bredvid. I fortsättningen får båtar inte längre förvaras där, och staden utreder nu alternativ till var de ska placeras.

Det finns tre huvudsakliga alternativ till båtförvaringen. Den första är vid den asfalterade parkeringsplatsen invid Tegelbruksvägen i Hangöby hamn. Det andra alternativet är att bygga en förvaring över en nuvarande frisbeegolfbana, invid motionsslingan som går nära Hangöby hamn.

Det tredje alternativet är att staden inte erbjuder vinterförvaring för båtar och låter privata aktörer svara på efterfrågan.