Gott nytt sysselsättningsår

Bild: Arkivfoto

Varje budget som görs är en måttstock på hur väl staden lyckats i sin verksamhet och i sina politiska strävanden, både i detalj och som helhet. Ett centralt nav i budgeten är sysselsättningsgraden, alternativt dess skuggsida arbetslöshetsstatistiken.

En hög sysselsättningsgrad hämtar inte bara skatteintäkter, den bäddar också för socialt välbefinnande och en aktiv och dynamisk befolkning. Därför handlar sysselsättning om mycket mer än arbetstillfällen. En hög sysselsättningsgrad stärker siffrorna i bokslutet, medan en låg genererar minus i form av ökade kostnader. Sammanhangen är sällan uppenbara, men kan vara det, till exempel i fråga om långtidsarbetslösheten där staten lägger sanktionen på kommunen ifall man inte lyckas frisera siffrorna. Men sysselsättning, liksom arbetslöshet, handlar inte bara om siffror eller jobbtillfällen, utan om en levande dynamik mellan efterfrågan och utbud.

I Hangö var arbetslösheten på cirka 10 procent i slutet i slutet av året. Arbetslöshet är i sig heller inget statiskt begrepp, utan omfattar olika former och är bundet till olika situationer. Man kan vara utan jobb en kort eller lång tid, man kan ha ständiga visstidsjobb men svårt att få fast anställning. Man kan vara formellt arbetslöshet på grund av livssituation eller hälsoskäl. Eller så kan man stå utanför både arbetsliv och arbetslöshetsstatisktik för att man studerar eller är i pension på deltid. En nyhet i rätt anda är, att det i mitten av januari för första gången på länge ordnas en rekryteringsmässa i Hangö (se HT:s web för artikel). Positivt är också att mässan arrangeras som ett samarbete mellan fyra aktörer med erfarenhet inom olika områden av sysselsättningsspektrumet. Hangö stad, TE-centralen, Novago och Hangös företagarförening har alla olika former av kunskap och erfarenhet att bidra med till såväl arbetsgivare som arbetssökande.

Eftersom arbetsmarknaden befinner sig i ständig förvandling, är en av utmaningarna att hitta rätt person för rätt uppgift. Arrangörerna sitter på specifik information som gör att de agera "matchmakers". Ibland säger det klick vid första ögonkastet, ibland korsas vägarna för att mötas under andra omständigheter. Initiativet och antalet anmälda från fältet visar i alla fall att det finns intresse att mötas i sysselsättningsfrågor.

Johanna Lindholm Reporter

Mer läsning