Gamla Tokmannihuset ska rivas - på granntomten byggs höghus bara bygglovet blir klart

Gamla Tokmannihuset ska rivas och ingen fortsatt affärsverksamhet planeras på tomten. Bild: Sarah Grönstrand

Byggnaden på Korsmansgatan 36, alltså gamla Tokmanni i Hangö, har beviljats rivningslov. Markku Tuomaala, ordförande för styrelsen av Kiinteistö Oy Hangon Liiketalo bekräftar att byggnaden ska rivas.

Den gamla Tokmanni-byggnaden i Hangö ska rivas.

– Kiinteistö Oy Hangon Liiketalo har beviljats rivningslov för "gamla Tokmanni", säger biträdande byggnadsinspektör Eveliina Virtanen.

Rivningslovet är i kraft i tre år.

– Just nu planerar vi ännu inte att bygga något där, det får framtiden visa. Någon affärsverksamhet ska där i alla fall inte bli, säger Markku Tuomaala, ordförande för styrelsen av Kiinteistö Oy Hangon Liiketalo.

Företaget planerar däremot ett flervåningshus på en Korsmansgatan 38, intill den gamla Tokmannifastigheten. Lägenheterna förhandsmarknadsförs redan, trots att bygglovet remitterades i Hangös miljönämnd i juni och planerna ska ses över. Det här för att grannen till tomten har framfört en anmärkning.

– Byggnadslovet är lagligt, så förr eller senare kommer det att gå igenom, säger Markku Tuomaala.

Mer läsning