Gågata eller bilväg – HT bad jurist reda ut Havsgatans status

Hangötidningen har bett en utomstående jurist gå igenom rättsbesluten och handlingarna om Havsgatans status. Gatans status går hand i hand med Östra hamnens detaljplansarbete.

Just nu är Havsgatan en gågata där bilar inte får köra. Frågan om Havsgatans status har behandlats i flera olika omgångar, och senast i oktober slog Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fast att stadsstyrelsen haft befogenheter att tillfälligt fatta beslut om gatans status.

– HFD:s dom baserar sig på förvaltningsdomstolens dom från maj 2017, och där framkommer det klart att stadsstyrelsen fått fatta beslut om Havsgatan, säger Ida Sulin på Kommunförbundet.

Sulin är bland annat expert inom kommunallagen, allmän kommunalrätt och förvaltningsförfarande. Hangötidningen har bett henne se igenom rättsbesluten gällande Havsgatan för att se hur domstolens beslut ska tolkas.

– Stadsstyrelsen får tillfälligt besluta om att göra Havsgatan till gågata. Det är inte permanent, men så länge som planläggningsarbetet pågår gäller beslutet.

Havsgatans status går hand i hand med Östra hamnens detaljplansarbete. Bild: Harald Grönstrand

Enligt kritiker, bland dem Rolf Nyström (Hangö 2016) som förde ärendet till rätten, tolkas HFD:s dom som så att staden tillfälligt fick fatta beslut om gatans status. Enligt honom står det i stadens förvaltningsstadga att ett tillfälligt beslut om gatan endast är i kraft i ett halvår, vilket betyder att gatan nu ska vara en vanlig bilgata.

Ida Sulin, hur länge är stadsstyrelsens tillfälliga beslut om Havsgatan i kraft?

– Enligt domen från 2017 kan stadsstyrelsen fatta beslut om att gatan är en tillfällig gågata åtminstone så länge som planeringsprocessen av området pågår, säger Sulin.

Havsgatan är en gågata

Enligt förvaltningsdomstolen är Havsgatan alltså en tillfällig gågata så länge som detaljplanen för området är anhängig, vilket den enligt stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen officiellt är just nu. Inför torsdagens miljönämnds möte står det däremot i beredningen att planen inte är anhängig, men Luukkonen förklarar att det inte är fallet.

– Det är fel i beredningen, vi uppdaterar listan till mötet, säger Luukkonen.

Just nu är Havsgatan en gågata där bilar inte får köra. Bild: Harald Grönstrand

Under torsdagens miljönämnds möte behandlar man bland annat undantagslovet för hotellbygget på Fabriksudden. I maj 2018 förkastade förvaltningsdomstolen den nyaste detaljplanen för området, så den nuvarande detaljplanen på området är från 1998. Detaljplanen för Östra hamnen, där Fabriksudden ingår, är i stadens planläggningsprogram.

Luukkonen förklarar ändå att detaljplanen för området inte är under aktivt arbete för tillfället, men att det nog ska sättas i gång. Stadens planläggningsprogram som fullmäktige godkänt i samband med budgeten är snarare ett internt program för planläggningsarbetet.

– Men jag ser detaljplanen för Östra hamnen och Fabriksudden som en av de viktigaste planerna staden har för tillfället. Det är viktigt för oss att satsa på dem, säger Luukkonen.

Men enligt förvaltningsdomstolens dom är Havsgatan alltså en gågata så länge som detaljplanen för området är anhängig, vilket den är just nu.