Fullmäktigemötet måste avbrytas – debatten om skattesatsen gick för het

Bild: Christoffer Holm

På tisdagens stadsfullmäktigemöte i Hangö debatterade fullmäktige flitigt nästa års skattesats. Debatten gick så långt att fullmäktigeordförande hotade slänga ut en ledamot från salen för att kunna fortsätta debatten.

Under tisdagens fullmäktigemöt behandlades bland annat skattesatserna för fastigheter. Jorma Nousiainen (SDP) föreslog understödd av Jaana Pulkkinen (SDP) att fastighetsskatten för övriga bostadsbyggnader skulle höjas till 1,6 procent från beredningens 1,3 procent.

Skattesats: 21,75.

Fastighetsskatteprocentsats: 1,30.

För stadigvarande boende: 0,45.

Övriga bostadsbyggnader 1,60.

Kraftverk 2,30.

Obebyggda tomter 3,00.

– I Raseborg har de 1,8 procent och vi behöver högre skatteinkomster. Med den här summan skulle vi till exempel kunna driva igenom motionen om gratis skolskjuts inom andra stadiet, sade Nousiainen.

Efter att fullmäktige röstat föll rösterna 17–14 till Nousiainens förslag. Något förslag om att ändra de övriga fastighetsskatteprocenterna presenterades ändå inte, så fullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag på de punkterna.

Föreslog sänkt skattesats

När fullmäktige skulle debattera den allmänna skattesatsen blev diskussionen däremot utdragen.

– Jag föreslår att skattesatsen för att skapa inflyttning sänks till 20,75 procent från 21,75 procent, sade Pertti Ruuska (Sannf).

Han understöddes av Tony Särs (Sannf) och Marko Niemi (FKP). Enligt beredningen skulle en skattesats på 21,75 procent uppskattningsvis ge inkomster på 34,4 miljoner euro.

– Vi har nu ett balanserat budgetförslag. För varje procent som tas bort räknar vi med 1,5 miljoner euro mindre. Isåfall måste vi skala av ytterligare den summan i budgeten, eller ta ytterligare lån på 1,5 miljoner euro, sade stadsdirektör Denis Strandell.

– Jag är övertygad om att inflyttning påverkas av jobb och familj. Om det är skatteöret som påverkar inflyttningen, varför flyttar folk då till Raseborg, frågade Birgitta Gran (VF).

Strandell fortsatte diskussionen med att berätta om en undersökning staden gjort som visat att skattesatsen inte påverkar inflyttningen, men avbröts av Marko Niemi:

– Jag tror inte att den undersökningen är sann. Alla vet att sådana här undersökningar inte har någon som helst sanning i sig!

Fullmäktigeordförande Jouko Kavander (SDP) avbröt Niemi och bad att han skulle be om taltur och låta Strandell tala klart. Strandell fortsätter:

– De flesta av de som svarat på enkäten bor i Raseborg och jobbar i Hangö. Och Raseborg har högre skattesats...

Niemi avbryter igen.

– Men de har ordnat de på andra sätt! De kan vara skrivna i en annan stad eller kommun med lägre skattesats, sådant där går nog att fixa!

Het debatt. När skattesatsen diskuterades på tisdagen gick debatten stundvis het i Hangöfullmäktige. Bild: Harald Grönstrand

 

Avbröt mötet

Kavander dunkar med klubban och Niemi avbröt Strandell och andra ledamöter flera gånger under debatten.

– Ifall Niemi inte kan bete sig under mötet så blir ni utslängd, dundrade Kavander och hotade att avbryta fullmäktigemötet.

– Herr ordförande, jag anser att jag behandlas orättvist och ber om att jag ska respekteras i fullmäktige.

Kavander sade att Niemi respekteras av fullmäktige så länge som han också respekterar arbetsordningen och låter alla tala i tur och ordning.

Denis Strandell fortsätter förklara:

– Ska vi locka hit folk med en lägre skattesats borde vi sänka den med 3–4 procent.

Niemi fortsätter protestera högt och Kavander dunkar klubban i bordet.

– Vi avbryter mötet! Och under pausen föreslår jag att Niemi lugnar ner sig, sade Kavander.

Lugnare debatt

Efter pausen läste kanslichef Lasse Tallqvist upp grunderna för när ordförande får avbryta ett fullmäktigemöte och när en fullmäktigeledamot får avlägsnas från salen.

– Ifall det krävs för att fullmäktigearbetet ska kunna fortsätta så kan en ledamot slängas ut ur mötet. Men det är en exceptionell åtgärd, sade Tallqvist.

Under pausen lämnade också ledamot Eero Koli (Hangö 2016) mötet. Han ansåg att fullmäktigeordförande Jouko Kavander inte var kapabel av att leda mötet. Hans åsikt var att mötet skulle avslutas helt och återupptas först när alla meningsskiljaktigheter behandlats.

Marko Niemi lugnade ändå ner sig och mötet fortsatte i lugn ordning. Fullmäktige röstade om skattesatsen och fastställde den till 21,75 procent.

Dagen efter fullmäktigemötet ringde Marko Niemi till redaktionen för att precisera sitt uttalande. Han meddelade att han menade att han och andra ledamöter behandlats orättvist och utan respekt i fullmäktige.

Mer läsning