Frontmuseet lyfter fram pionjärer

Intressant. Under veckoslutet öppnades en ny specialutställning om pionjärernas insats på Hangöfronten. Här står Sonja Bäckman framför ett porträtt på Torsten Bengtström, en pionjärlöjtnant som stupade i närheten av Hangö frontmuseum. Bild: Jesper Sundström

I lördags öppnade en ny specialutställning på Hangö frontmuseum. Den fokuserar på pionjärernas insats på Hangöfronten.

Strax före midnatt den 2 december 1941 inleddes ett uppdrag på Hangöfronten. Då begav sjätte pionjärkompaniet i den fjärde kustbrigaden i väg mot gränsen och en stund senare var de på den ryska sidan. Sedan är det oklart vad som hände under några timmar, men klockan fem på morgonen gick pionjärlöjtnant Torsten Bengtström på en mina och dog genast. Ytterligare två pionjärer stupade samma natt, men Bengtström var den första.

Den här historien ledde till att Hangö frontmuseum öppnade en ny specialutställning i lördags – "Pionjärerna röjde väg till Hangö".

– Under de första dagarna i december började man på den finska sidan misstänka att de sovjetiska trupperna hade börjat dra sig tillbaka från Hangö. Återtagandet av Hangö den 4 december är också mycket intressant.

Det säger Sonja Bäckman som är amanuens på frontmuseet. Hon konstaterar också att man på den finska sidan märkte att det brann i Hangö.

– En dag kunde man se från ett berg i Bromarv att vattentornet hade sprängts och när ingen besvarade finländarnas artillerield mot Hangö så vågade man flyga över staden. Då märkte man att gatorna var tomma.

Minor överallt

När de finländska trupperna började strömma in i Hangö så fanns det minor överallt. Bäckman säger att minorna hade placerats i husväggarna, i byggnaderna, i skyttegravarna och dessutom fanns det snubbeltråd som utlöste minorna. Det är nu pionjärerna – som Torsten Bengtström – kommer in i bilden. De skickades in i Hangö för att röja minorna.

– De gick framför de andra soldaterna och pionjärernas uppgift underlättades inte av att det var snö på marken som gjorde det ännu svårare att se minorna. Men man använde sig också av ryska krigsfångar för den farliga uppgiften och de fick söka upp sina egna minor, säger Bäckman.

Men som sagt var det ett farligt uppdrag och tidigt på morgonen den 3 december 1941 stupade alltså Torsten Bengtström. Det skedde inte långt från den plats där museet finns i dag. Bäckman säger att sammanlagt 21 pionjärer stupade på Hangöfronten, men endast en gjorde det i samband med striderna.

– 1943 avtäcktes det minnesmärke som fortfarande finns i Sandö. Där kan man se namnen på dem som stupade.

Donation

Det var i våras som frontmuseet fick en fråga av Torsten Bengtströms son, Torbjörn, om museet var intresserat av en gravsten från hjältegraven på Sandudds begravningsplats i Helsingfors. Det var Torsten Bengtströms gravsten, men även om den nu finns i museet så betyder det inte att Bengtström inte har en gravsten i Helsingfors.

– En dag när Torsten Bengtströms änka, Doris, besökte hjältegraven i Helsingfors för att lägga ner en blomma så upptäckte hon att gravstenen bytts ut mot en sten i svart granit. Bredvid graven låg den ursprungliga gravstenen i grå marmor och den tog änkan med sig. Detta skedde troligtvis år 1966 eftersom gravstenen hittades insvept i en tidning från maj detta år, säger Bäckman.

Med andra ord är det alltså den ursprungliga gravstenen som finns på museet. Det var också donationen som gjorde att museet inledde arbetet med utställningen om Torsten Bengtström och pionjärerna på Hangöfronten. Bäckman säger att det fanns ett stort material att arbeta med och det underlättade uppgiften.

– Överlag är det som skedde på Hangöfronten en viktig del av kriget, men händelserna får kanske inte alltid så stor uppmärksamhet. Men det beror förstås också på allt som hände vid östfronten. Där var det hårda strider med många människor och dessutom föll Viborg, säger Sonja Bäckman.

Fram till den 15 december är museet öppet varje lördag och söndag, vilket betyder att det då där möjligt att bekanta sig med den nya specialutställningen som finns kvar även nästa år.

Efter den 15 december håller museet stängt till april, men det öppnas på beställning.

Museets egentliga basutställning fokuserar som bekant på Hangöfronten 1939–1942 och de viktigaste händelserna behandlas kronologiskt.

Mer läsning