Fortfarande oklart vad som sker med fastigheterna där Tokmanni fanns förr

Bild: Sarah Grönstrand

Under sommaren har Tokmanni tömt sina tidigare lokaler. För en av lokalerna är framtiden oviss, medan den andra har två alternativ på bordet.

I juli tömde Tokmanni lokalen de tidigare haft vid Källvägen. Fastigheten ägs av aktiebolaget Fröman. Tapio Halme som är styrelseordförande för bolaget berättar att fastigheten står redo för nya hyres...