Förstärkning på guidefronten

Minne Schoultz planerar bland annat en vandring som startar från badhusparken i Casino och går i riktning mot Fyra Vindarnas Hus. Bild: Mia Berg-Lundqvist

Det händer på guidefronten i Hangö. Hangö har fått nio nya turistguider och nya, spännande produkter finns i planerna. Vad sägs om att ta del av Hangös flora och fauna från hästryggen eller att få hela Hangös historia serverad längs Boulevardens promenadstråk?

Hangö har fått nio nya turistguider och ytterligare fyra är eventuellt på kommande efter andra guideprovet som arrangeras i augusti. I takt med att turistmängderna ökar i Hangö, har också efterfrågan på guidningar av olika slag växt. För att möta det behovet tog den lokala guideföreningen initiativet till den nästan årslånga kursen.

- Guidekursen har gått i Hangon kansalaisopisto Hangö medborgarinstituts regi, med turistbyrån och den lokala guideföreningen som medarrangörer, berättar Lena Sommer, rektor för medborgarinstituten i Hangö.

Jukka-Pekka Halme tycker att Boulevarden utgör ett ypperligt objekt för en guidetur, gatan omfattar en stor del av Hangös historia. Bild: Mia Berg-Lundqvist

Hon berättar att man från arrangörshåll blev litet tagen på säng av det stora intresset för kursen. Nära på fyrtio personer dök upp till första föreläsningstillfället. Man blev tvungen att be om skriftliga ansökningar till kursen, för att gallra litet i leden. Det fanns helt enkelt inte ekonomiska resurser att täcka kostnaderna för så pass många deltagare.

Kurs med mersmak

En av kursdeltagarna var Hangö stads förra kanslichef Jukka-Pekka Halme.

- Jag har alltid varit intresserad av historia och då jag numera är pensionerad tjänsteman, tänkte jag att det här kan bli en bra hobby, säger han.

Han ger en eloge till arrangörerna för att ha erbjudit ett mångsidigt kursinnehåll. Man har fått lära sig allt från grundläggande fakta om staden till historia ur olika infallsvinklar

- Vi hade exempelvis stadsdirektören och min efterträdare som föreläste om dagens Hangö, berättar han.

Coronakrisen kom att påverka det ursprungliga kursupplägget så att en del planerade modellguidningar kom att ersättas med essäuppgifter av olika slag. Kursdeltagarna fick välja ämnen bland dryga tjugo rubriker. Halme valde att skriva om bland annat Tulludden, emigrationen och om Hangös växtlighet.

- Det passade mig bra att kursen blev textbetonad. Jag gillar att sätta ihop texter på olika teman, säger han.

Faktum är att kursen gav honom blodad tand och uppföljning väntar redan till hösten då han ska inleda studier vid Axxell för att få en yrkesexamen i guidning.

Kvällsvandring på Boulevarden

Halme har också för avsikt att börja erbjuda professionella guidningar. Han har en helt ny produkt i tankarna; kvällsvandringar vid Boulevarden, som han beskriver som Finlands kanske vackraste gata.

- Där finns nästan hela Hangös historia representerad, säger han.

Den 16 juni hölls det fest i stadhusfoajén för de nyutexaminerade turistguiderna. Övre raden från vänster: Kaarina Winter, Jukka-Pekka Halme, Elina Lahtinen, Lenina Rautonen, Dana Vouti. Nedre raden fr.v. Anne Ingman, Arja Järvilehto, Lenita Sandell, Minne Schoultz. Bild: Privat

Han har tagit Erkki Toivanen, Yles Paris- och Londonkorrespondent, som förebild. Toivanen har hållit radioprogram där han tar avstamp från någon känd plats och berättar sedan om stället från olika synvinklar. Det kan vara allt från historiska aspekter till arkitektur.

Sin egen kapten

Deltidshangöbon Minne Schoultz finns även hon på listan av nyutexaminerade guider. Hon och hennes familj har haft hus i Hangö i tjugo års tid och besöker Hangö under hela året.

- Då jag läste om den här kursen kändes det nästan litet pinsamt att jag vistats så mycket i Hangö, men besökt så få platser, säger hon och tillägger att den kunskapsluckan nu är lappad.

Hon har tidigare i livet arbetat som bland annat flygvärdinna, så det här med att möta kunder i grupp är bekant från tidigare. Men den här gången är det hon som är kapten och ska bestämma färdriktningen.

- Det har varit en jätteintressant kurs där man lärt sig mycket om både nutid och historia. Vi har också gjort utflykter och bland annat besökt hamnen, berättar hon.

Mycket övning

Det hon litet saknade var mera träning i att tala inför grupp och övning i mikrofonteknik. Slutprovet för att erhålla guidemärket hölls 13.6. Deltagarna skulle då utföra en guidning där två bedömare från Finlands guideförbund r.f. fanns på plats, plus ytterligare två guider från lokalföreningen som granskade att faktafel inte förekom under turen.

- Hela sista veckan före slutprovet övade jag dagligen med tidtagaruret i handen. Jag har en stor respekt för de rutinerade guiderna som med lätthet klarar av en nittio minuters tur. Man hinner täcka mycket under en och en halv timme, konstaterar Schoultz.

Guidningar från hästryggen

Nu då examen som turistguide är avklarad väntar nästa steg, att börja förbereda egna turer. Schoultz, som är en inbiten hästfantast, ser här en öppning att förena nytta med nöje. I tankarna finns bland annat en hästvandring som skulle omfatta fakta om både Hangös historia och om stadens flora och fauna.

- Det skulle ske i samarbete med Hangöudds Ryttare. Men den kan inte förverkligas innan tidigast hösten, eftersom sommaren är väldigt hektiskt för ryttarföreningen, säger hon.

Hon övar också på en promenad som ska starta i badhusparken invid Casino. Man tar sikte på Fyra Vindarnas Hus och täcker under promenadens gång allt från historiska fakta om badhuseran, till de fina trävillorna, Mannerheim och historien kring caféet på Lilla Tallholmen.

- På tillbakavägen ska vi titta närmare på växtligheten. Jag har övat vandringen på min dotter och hennes pojkvän, men jag måste nog finslipa innehållet ännu innan jag kan börja med riktiga turer.

Jukka-Pekka Halme

Arja Järvilehto

Elina Lahtinen

Lenina Rautonen

Lenita Sandell

Minne Schoultz

Kaarina Winter

Dana Vouti

Mer läsning