Som en tropisk plats – men bilden är tagen i Hangö

Foto på djupet. Alf Norkko dyker i Kolaviken i november. Den bästa tiden på året att fotografera under vattnet är på hösten när vattnet är klart. Bild: Mats Westerbom

I Tvärminne håller forskare på med ett projekt som ska lyfta fram att det fortfarande finns hopp att rädda Östersjön. Under vattenytan finns mycket värdefullt och vackert som är värt att rädda, men först måste folk veta att det finns.

Mats Westerbom och Alf Norkko på Tvärminne zoologiska station visar bilder som Westerbom tagit under havsytan. De klara färgerna, djupet i bilden och växtligheten gör att man lätt kan tro att bilden är tagen på en tropisk plats.

Men bilden är tagen i Kolaviken i Hangö, 300 meter från badstranden. På bilden syns en ålgräsäng.

– Ofta ser vi bara sjögräsängar när de spolats upp på stranden, men de är som havets regnskog, säger Norkko.

Norkko och Westerbom håller på med ett treårigt projekt som ska föra Östersjöns undervattensvärld till folks vardagsrum. Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden.

– Det är en färggrann värld under vattnet, det tänker inte folk på, säger Westerbom.

Havets regnskog. I Kolaviken finns fina ålgräsängar som karakteriserar den södra arkipelagen av Hangö. Ålgräset förekommer på 2-5 meters djup på rena sandbotten. I Finland finns ålgräs längs sydvästkusten. Bild: Mats Westerbom

Snart får alla se bilderna

Med hjälp av bilder och korta berättelser lyfts nyckelmiljöer i havet fram, såsom blåstång och ålgräsängar. Till bilden kommer en text som förklarar varför just den miljön är värd att bevara.

Exakt hur materialet ska visas för allmänheten planeras ännu. En kanal kommer att vara multimediala utställningar med bilder och virtual reality-videor.

– Det blir åtminstone en internetportal med fina bilder och berättelser om undervattensmiljöer i Östersjön, säger Norkko.

Men är man otålig tipsar forskarna om att det med jämna mellanrum dyker upp bilder om vad som sker på Tvärminne zoologiska stations Facebooksida.

Vill sporra. Alf Norkko och Mats Westerbom håller på med ett forskningsprojekt som gör det möjligt för allmänheten att ta del av världen under havsytan. Tanken är att få folk att bry sig om det som finns att rädda i Östersjön. Bild: Sarah Grönstrand

Vill sporra folk till att bry sig

Med projektet vill forskarna visa varför folk ska bry sig om havet.

– Det man inte känner till bryr man sig inte om, säger Norkko.

Orsaken till att det här projektet görs just nu är bland annat klimatförändringen.

– Östersjön är ett av haven som förändras snabbast. Den här sommaren är inget bevis på klimatförändringen, men tack vare mätningar kan vi konstatera att vi har haft det varmaste vattnet på hundra år, säger Norkko.

Dessutom kommer hälften av allt syre från världens hav.

– Vartannat andetag vi tar kommer från havet, därför ska vi bry oss.

Rikt på färg. På klippbotten vid Möön finns diversitet av olika alger. Bilden är tagen på två meters djup. Bild: Mats Westerbom

Lyfter fram det som finns att rädda

Trots att det också är viktigt att visa bilder av miljöförstörelse, ärtsoppa av blågröna alger och död havsbotten är det inte målet med projektet.

I stället görs projektet i positiv anda för att belysa att det fortfarande finns vackra miljöer kvar att rädda i Östersjön.

– Vi får inte ge upp hoppet om Östersjöns tillstånd, säger Norkko.

– Vi har de finaste vattnen i hela Finland runt Hangö udd, säger Westerbom.

Bäst att fota om hösten

Det går att fota under vattnet året runt.

– Men det är så otroligt kallt och lite ljus i december, säger Westerbom.

De flesta av bilderna fotar han på hösten eftersom vattnet då är som klarast.

– Det gör jag för att få ett djup i bilderna som jag inte kan få på sommaren, säger Westerbom.

På hösten kan sikten vara över tio meter, jämfört med i juni då sikten endast är två till tre meter.

Det beror på att det blommar rikligt med planktonalger på våren och sommaren.

Efter vintern, innan våralgerna blommar, är det inte heller lika vackert eftersom mångåriga undervattensväxter ser lite sjabbiga ut.

– De påminner om hur gräsmattan ser ut efter vintern, säger Norkko.

Undra sa flundran. Flundran är vanlig i Hangö, men inte lika vanlig som för 20 år sedan då det fanns massor av dem. Flundran har minskat på grund av minskande salthalt i Östersjön. Bild: Mats Westerbom

Handlar inte bara om bilder

Projektet handlar ändå inte enbart om vackra bilder för att engagera allmänheten. Forskarna forskar också.

– Förr satt forskare i sina kammare och forskade, men i dag är det allt viktigare att forskare belyser för allmänheten varför deras forskning behövs, säger Norkko.

Projektet samarbetar med projektet Monicoast – Kustobservatoriet. I det projektet placeras mätinstrument ut i havet i viktiga miljöer så som sjögräsängar, blåstångsbälten och musselbankar som presenteras i undervattensprojektet.

Mätinstrumenten kan till exempel mäta salthalten och temperaturen på platsen. Data som samlas in sätts upp på en webbsida så att allmänheten och forskare kan ta del av den.

– Med mätinstrumenten kan vi mäta miljöförändringar över tid, säger Norkko.

En mätpunkt där man samlat in data i över hundra års tid finns utanför Tvärminne. Hangö hamn är nu med och sponsrar en till dyrare boj med mätinstrument som hjälper till med att samla in information automatiskt. Den ska installeras under våren 2019.

Mer läsning