Företagen kämpar på

Centralhandelskammaren har under coronakrisen gjort tre nationella undersökningar om hur krisen påverkar företagen. Resultatet från den senaste blev klart i början av veckan. För företagen på Västra Nylands handelskammares områden ser resultaten klart sämre ut än för några veckor sedan. Man ser pessimistiskt på hur omsättningen ska utvecklas. Drygt 30 procent av företagen har sagt upp eller permitterat personal.

Även Hangö stad har slutfört sina samarbetsförhandlingar och där kan det bli aktuellt med permittering för knappt en tiondedel av de anställda.

Coronakrisen slår givetvis hårt mot alla företag men små- och ensamföretagare är om möjligt ännu mer utsatta. De kan inte räkna med att klara nålsögat för att få någon promille av de miljardstödpaket som regeringen har beviljat. Redan att uppfylla de krav på som ställs för att få de stöd på 2 000 euro som kommunerna, via ansökan till Novago, kan bevilja ensamföretagare kan vara svåra att uppfylla. Men det kan alltid vara värt att lämna in en ansökan.

Hangö stad beslöt för ett par veckor sedan att man kan bevilja upp till ett halvt års betalningstid på hyror och andra avgifter till företag som är registrerade i Hangö. Redan nu har cirka 10 företag ansökt om respit med betalningar.

Inom restaurangbranschen har många företag satsat på take-away som givetvis inte ekonomiskt motsvarar det bortfall man har då restauranger måste vara stängda. Men att snabbt sadla om till ett nytt koncept visar att man vill ge service och hålla businessen rullande.

Alla har också förståelse för de som nu satt lapp på luckan tillfälligt eller bestående.

Under rådande kris finns det ändå guldkorn Flygvärdinnor får fortbildning inom vården och det sker från en lokal i Hangö.

Hangötidningen har också berättat om några företagare som vågar fullfölja sina planer och öppna nytt under krisen. Det är inga enkla beslut företagarna står inför men om de vågar satsa och är mån om att ge service kan invånarna bidra på ett enkelt sätt genom att köpa lokalt.

Marina Holmberg Chefredaktör Västra Nyland

Mer läsning