Fokus på ungdomar vid höstens stipendieutdelning

Glada stipendietagare och utdelare. Från vänster Erika Svenskberg och Ralf Toivari från Föreningen Brankis, Björn-Erik Wickholm (ombudsman), i förgrunden Eva Salonen (viceordförande vid Hangöudds Ryttare styrelse), Anders Winberg (stiftelsens ordförande), Sture Söderholm (förvaltningsrådets ordförande) och Marja Saari (Aktia-banken). Bild: Mia Berg-Lundqvist

Det blev jackpot för Föreningen Brankis rf då Aktia-stiftelsen i Hangö delade ut sina stipendier på onsdagen. I övrigt hade man satsat mycket på de unga vid höstens utdelning.

Föreningen Brankis rf fick det klart största bidraget av Aktia-stiftelsen, hela 19 000 euro.

Det här är ett bidrag av stor betydelse för verksamheten, försäkrar Nina Häggroth, som är föreningens nyvalda ordförande.

Stora delar av bidraget kommer att gå till att förnya värmesystemet i den stora salen. För tillfället värms den upp av stora fläktar som är högljudda och heller inte särskilt kostnadseffektiva. Speciellt det här med ljudet är ett problem, fläktarna kan inte vara i gång då program pågår på scenen.

– De nya värmeelementen kommer att göra det lättare att marknadsföra stället för fester och andra tillställningar, säger Häggroth.

Björn-Erik Wickholm, Aktiastiftelsens ombudsman i Hangö, hoppas på att bidraget ska ge vind i seglen åt föreningens nya styrelse.

Vi hoppas det ska gå bra för Brankis och att stället får många nya användare, säger han.

Lämpligt nog ägde Aktiastiftelsens stipendieutdelning rum i just nämnda lokal. Eller som Brankis föreningens sekreterare Ralf Toivari uttryckte det i tacktalet: "Var annanstans i Hangö hade så här många människor kunnat samlas för ett sådant här ändamål?"

Ungdomar i fokus

Det är förvaltningsrådet som sållar bland ansökningarna och fattar beslut om vem som ska erhålla stipendium.

På onsdagen delades bidrag ut till en summa av 159 783,00 euro, bidragstagarna var hela 111 till antalet.

Vad har ni haft för ledande principer då ni fattat beslut om understöd?

– Vi har prioriterat de unga. Vi har beviljat understöd till såväl finska som svenska skolor för olika projekt. Många föreningar med barn- och ungdomsverksamhet har också fått bidrag, bland annat tre scoutföreningar, säger Wickholm.

Han betonar att det trots allt ryms med bidragstagare i alla åldersgrupper, inte enbart unga.

Av de 111 bidragstagarna är den överväldigande delen skolor, föreningar och sammanslutningar av olika slag.

Ett intressant projekt som erhöll 3000 euro är bland annat Hallands bildningsförbund i Sverige som arbetar på en dokumentär om krigsbarn, "Barnen mellan Hangö och Halmstad".

Det finns också renoveringsprojekt av olika slag på understödslistan.

Då föreningar ska genomföra renoveringar är understöd av den här typen ofta helt nödvändiga, inflikar Wickholm.

Som exempel kan omnämnas att Täcktom Ungdomsförening fått 2000 euro för en köksrenovering i föreningslokalen Björklid.

Lappviks Marthaförening fick ett lika stort bidrag för sin Marthastuga och Hangö Udds Ryttare fick 5000 euro för en renovering av manegen.

Washed Ashore på turné

Några privatpersoner hade också lyckan att erhålla stipendium.

Av idrottarna kan omnämnas handbollsspelaren Nicolina Fredriksson (500 €), Ida Wiberg som spelar innebandy (500 €) höjdhopparen Linda Sandblom (3000 €), som beviljats sitt stipendium via HIK Idrott.

På kultursidan fick bland annat fotograf Johanna Sandin ett stipendium för sin omtalade utställning Washed Ashore, som nu ska ut på Östersjö-turné.

Hon säger att stipendiet var en verkligt god nyhet.

Det är inte precis billigt att hålla en fotoutställning, stipendier har en viktig funktion.

Utställningen, som premiärvisades i Hangö under sensommaren, ska nu vidare till bland annat Maritimcentret Vellamo i Kotka och till miljöministeriet.

Därtill har man hört av sig från Nordisk kulturkontakt i Helsingfors och förhandlingar pågår med Haapsalu, berättar Sandin.

Belopp på minst 2000 €

Hangö Brankis rf: omorganisering av verksamheten och grundrenoveringar, 19 000 €

Skolstipendier, 6000 €

Hangon AIK:n voimistelijat: gymnastikredskap, 5000 €

Hankoniemen Ratsastajat – Hangöuddsryttare ry: renoveringsarbeten på manegen, 5000 €

Hangö högstadiums elevkår: utepingisbord m.m., 3415 €

HIK Friidrott / Linda Sandblom: träningsläger och träningsresor, 3000 €

FC HIK 06/07: turnering, Wasa Football Cup 2019 och 2020, 3000 €

Hallands bildningsförbund: dokumentärfilm “Barnen mellan Hangö och Halmstad”, 3000 €

Krigshistoriska föreningen i Västnyland rf: Hangö Frontmuseum, vidareutveckling av verksamheten, 3000 €

Projektgrupp Johan Ljungqvist: filmatisering av Harparskoglinjen, 3000 €

Sea Horse Week/ SHW 2019 och 2020: anskaffningar, 3000 €

Hangö gymnasium: studieresa till St. Petersburg och internationell ungdomskonferens i Nederländerna, 2700 €

Åbo Svenska Teaterförening rf: teaterföreställningar i Hangöskolor, 2500 €

Arbetsgruppen ”Skapande veckan”: materialanskaffningar, utställning, marknadsföring, 2000 €

FC HIK rf: representationslagets kostnader, 2000 €

Hangon Oppaat ry: arrangerande av guidekurs, 2000 €

Hangon Tenniskerho ry: utvidgande av verksamheten, 2000 €

Hangö museums vänner rf: Gäddtarmens hällristningar, 2000 €

Hankoniemen lukio: ”Kulttuurit tututksi”-projektet, 2000 €

HIK Styrkelyft: anskaffningar, 2000 €

Johanna Sandin: Östersjö-turné men fotoutställningen ”Washed Ashore”, 2000 €

Lappvik Marthaförening rf: fortsatta reparationer på Marthastugan i Lappvik, 2000 €

Suomen Majakkaseura – Finlands Fyrsällskap ry: Boken “Gustavsvärn – Hangös hamnfyr och fästningsö”, 2000 €

Täcktom Ungdomsförening rf: Köksrenovering, 2000 €

Mer läsning