Flytten av Korsmansgatan är dyrare än väntat – berg fanns på oväntade platser

Säkrare korsning. Korsningen mellan Korsamnsgatan och Skvärgatan byggs om så den blir säkrare, berättar Jukka Takala som är direktör för tekniska och miljöverket. Bild: Sarah Grönstrand

Bygget av underfarten och flytten av Korsmansgatan blir dyrare än tänkt. Staten står för de extra kostnaderna för underfarten, men flytten av Korsmansgatan är stadens eget projekt och därför är det staden som står för de kostnaderna.

Både underfarten, arbetet som görs på stadens och Trafikledsverkets gemensamma byggområde kring underfarten och flytten av Korsmansgatan blir dyrare än tänkt.

– Det har kommit överraskningar och ändringar som man inte visste om i planeringsskedet, säger Jukka Takala som är direktör för tekniska och miljöverket.

Flytten av Korsmansgatan kommer att kosta ungefär 400 000 euro mer än planerat. Ursprungligen var budgeten för gatuflytten drygt 700 000 euro. Nu ser prislappen ut att bli drygt 1,1 miljoner euro.

– Vi har hittat mer berg än vad undersökningen visade.

Stram tidtabell från staten

En orsak till att budgeten spräcks är att arbetet med att flytta rör och kablar inte fanns med när projektet samlade in offerter. Till exempel kostar det mellan 150 000 och 200 000 euro att svetsa fjärrvärmerören.

– Sådant arbete är svårt att uppskatta, men det hör till stadens ansvar. Tanken var att vi skulle flytta sådan infrastruktur innan underfartsprojektet började.

Det hann staden inte göra på grund av statens tidtabell. Planeringen och undersökningarna för underfartsbygget tog nästan två år och det blev bråttom.

Extra trappa står Hangö för

När det gäller underfartsbygget har staden och Trafikledsverket en överenskommelse. Enligt den står Hangö för ett takpris på 2,5 miljoner, vilket betyder att staten står för 5 miljoner och alla extra kostnader som underfarten medför i det gemensamma kontraktsområdet.

Ursprungligen var budgeten för det gemensamma kontraktområdet 7,5 miljoner euro och entreprenören Ralf Ajalin gav en offert på 6,5 miljoner. Då såg det ut som om det fanns en miljon till godo.

Projektet med att bygga underfarten och flytta Korsmansgatan blir dyrare än tänkt. Men alla extrakostnader med underfarten som hör till Hangö och Trafikledsverkets gemensamma kontrakt så står staten för, berättar Jukka Takala. Bild: Sarah Grönstrand

Tanken var att använda delar av de pengarna till att bygga en trappa från Korsmansgatan ner till underfarten. Men eftersom bygget går över budgeten finns det inga extra pengar och bygget av trappan hör till kostnader som staden står för.

– Det var stadsfullmäktiges förslag att bygga trappan. Eftersom det är något extra staden vill ha så får vi betala för den.

Trappan uppskattas kosta cirka 123 000 euro.

Snart gjuts bron för Korsmansgatan

Just nu håller man på att bygga bron Korsmansgatan ska gå över. När den är gjuten kommer den att lyftas över underfarten.

– Underfarten är ingen tunnel, det är mer som en öppen kanal med broar över.

I budgeten för 2019 är 1,5 miljoner euro godkänt för underfartsbygget. Takala håller just nu på att göra en kostnadsprognos för budgeten 2020. De extra kostnaderna som flytten av Korsmansgatan orsakar kommer att vara en del den budgeten.

– Jag försöker göra en så bra prognos som möjligt till den.

De extra 400 000 euro som flytten kostar behandlar stadsstyrelsen i under hösten.

– Men slutligen är det fullmäktige som fattar beslut om pengarna.

Fotgängare får gå omväg

Bron för cykel- och gångbanan över underfarten är den sista bron som lyfts på plats. Det görs troligtvis under våren 2020, och de tillfälliga trafikarrangemangen längs Korsmansgatan kommer att vara tills dess. Den tillfälliga järnvägsstationen kommer också att användas tills hela underfartsprojektet är klart.

– Folk har nyss lärt sig var den tillfälliga stationen är. Det blir ny kalabalik om stationen flyttar igen. Men allt kan förstås ändras.

Det här betyder också att cykel- och gångbanan är stängd längs delar av Korsmansgatan fram till våren 2020.

Rör flyttades till Skvärgatan

En del har undrat varför Skvärgatan grävdes upp.

– Det beror på att vi måste flytta på ett stort avloppsrör från Korsmansgatan till Skvärgatan.

Alternativet hade varit att låta avloppsröret fortsätta gå under Korsmansgatan och flytta avloppsvattnet runt underfarten med en pumpstation.

– Men vad händer då om pumpen går sönder eller den inte får el? Vi vill inte på något vis riskera att underfarten fylls med avloppsvatten.

Samtidigt görs korsningen mellan Korsmansgatan och Skvärgatan säkrare genom att göra den till en nära 90 graders T-korning. Det sänker hastigheten i korsningen.

Samtidigt breddas Korsmansgatan i korsningen så trafiken kan ta sig runt fordon som gör en vänstersväng till Skvärgatan.

Mer läsning