Flera spelare på FC HIK:s agenda

Ny styrelse. Bild: Mauri Forsblom

Hickens fotboll har under säsongen 2019 fem lag och totalt 80 spelare. Nya styrelsen fastställde vid sitt första möte att ett utökat antal spelare är ett av de främsta prioriteringsområdena.

Under sitt höstmöte i slutet av november, valde FC HIK ny styrelse för föreningen.

FC HIK leds under kommande år av Mauri Forsblom (ordförande), Kristian Järvinen, Mikael Alopaeus, Harry Ojala, Aki Wiinamäki och Mikael Österlund.

Forsblom, Alopaeus, Ojala och Österlund är nya i denna uppgift, medan Wiinamäki och Järvinen suttit också under föregående period i FC HIK:s styrelse.

FC HIK:s representationslag steg hösten 2018 till division tre, men föll i slutet av säsongen 2019 tillbaka till division fyra.

Laget bytte tränare under säsongen då Mats Nyström ersattes av Magnus Hellström och Tommy Björkqvist. Lagets nivå steg spelmässigt under höstsäsongen, men några knappa förluster i de avgörande matcherna förseglade fallet tillbaka till fyran. Hellström och Björkqvist fortsätter under kommande säsong som tränare för FC HIK:s representationslag.

– Vi vill att Hangöbarn, både flickor och pojkar, också i fortsättningen har möjlighet att utöva fotboll i sin hemstad. Hicken ordnade i november en fotbollskola för barn. Den lockade hela 30 ivriga deltagare, vilket är en klar signal till föreningen att Hangöbarn vill spela fotboll.

– Vi är skyldiga att ge alla intresserade den möjligheten, funderar färska ordföranden, Mauri Forsblom.

Markarbete på agendan

Utöver en utökning av antalet unga spelare är tyngdpunkten i Hickens verksamhet under de närmaste åren att utveckla föreningens organisation och strategi, förbättra representationslagets verksamhetsförutsättningar, utveckla Östersjöcupen och informationsverksamheten samt utbilda föreningsfunktionärer och tränare. Målet är att ordna utbildning både internt och i samarbete med Finska Bollsförbundets Södra område.

– Bollförbundets organisation förändras vid årsskiftet. De gamla 12 distrikten försvinner och ersätts av fyra områden. Till Södra området söks som bäst en heltidsanställd verksamhetsutvecklare. Förbundet satsar med andra ord mera än tidigare på utbildning av personer som är verksamma i bakgrunden i föreningarna. Vi vill vara från första början med på listan över föreningar som utvecklar verksamheten från grunden, konstaterar Forsblom.

– Vi tror att vi kan locka med både nya utövare och funktionärer i grenen då föreningens organisation står på en tillräckligt stabil grund. Vårt mål är att utveckla Hicken till en förening som det är lätt att komma med i och som man trivs i.

Mer läsning