Flera brister på vårdhemmen i Hangö

Bild: Markku Ulander

Efter vårdskandalen på Esperi Care som orsakade att bolagets vid avgick från sin post har äldrevården i Finland synats. Hangötidningen har tagit del av rapporterna från de olika vårdhemmen i Hangö.

Den 24 januari beslöt tillstånds- och tillsynsverket Valvira att sätta stopp för verksamheten på Esperi Cares vårdhem Ulrika i Kristinestad. Det hade uppdagats flera stora brister vid hemmet, och staden fick ta över verksamheten. Esperi Cares vd Marja Aarnio-Isohanni sade upp sig och dotterbolaget Saga cares vd Heini Pirttijärvi leder nu tillfälligt moderbolaget.

Strax efter lyfte Yle upp att även Attendo har stora brister inom äldrevården de erbjuder. Bland vårdhemmen som har problem lyfts även vårdhemmet Källan som Hangö stad köper tjänster av fram.

HT har granskat Regionförvaltningsverkets granskningar över vårdhemmen i Hangö, och sedan 2015 har man gjort 4 utredningar av vårdhemmet Källan. En av utredningarna pågår fortfarande, men i de övriga utredningarna har man bland annat konstaterat att hemmet har brister bland annat gällande medicinhantering, mat, renlighet, inomhusluft, personalens behörighet, personalstyrkan och städningen.

Högre kontroll

Grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander säger att staden under åren lärt sig ta en mer aktiv roll i kontrollen av äldrevården.

– Vi har skärpt övervakningen av Källan och när de inte uppfyllt kraven är det vissa sanktioner som vi tagit till. Det vanligaste har varit att vi inte betalat fullt pris för servicen. Men förstås har vi i första hand velat ha vården vi krävt i avtalet, säger Kajander.

Kontrollerna som staden gör är i vissa fall meddelade på förhand, men man gör också stickprov med jämna mellanrum.

– Det tar mycket resurser och tid, men det har blivit bättre. Vi måste vara hårda från stadens sida, producenterna är bra på att förklara bort brister, men fordrar vi service så får vi den.

Gällande Attendo säger Kajander att staden gjort flera reklamationer. Man har också signalerat att man kan vända sig till andra aktörer ifall servicen brister.

– Det jag har svårt att förstå är att etiken och moralen är så låg. När det är marknadskraften och pengarna som talar och det ska göras vinst sätts pengarna inte tillbaka i verksamheten. De placeras i stället någon annanstans eller hos aktieägarna, säger Kajander.

Hon vill ändå lyfta fram att situationen på Källan förbättrats och de flesta sakerna korrigerats.

Har förbättrats

Simo Saaranen som är regionchef på Attendo säger att man gjort mycket för att lösa problemen på Källan. Personalsituationen säger han att man bland annat löst med kontinuerlig rekrytering och i samarbete med Hangö stad.

Men 2017 lyfte RFV också fram att flera i personalen inte hade pappren som behövdes för läkemedelshantering, och att hela 6 personer som hade det inte fanns i personalen.

Hur förklarar du det här?

– När vi bytt personal har vi inte uppdaterat våra dokument tillräckligt snabbt, säger Saaranen.

Han säger också att personalproblemen är de största svårigheterna man har på vårdhemmet.

– Vår styrka är att vi har en kunnig personal, men utmaningen som vi hela tiden haft är vårdarbristen i regionen, säger Saaranen.

Flera brister på vårdhem i Hangö

Men förutom på Källan har Regionförvaltningsverket funnit brister också på de andra vårdhemmen i Hangö. Både Aurorahemmet och Nova har granskats en gång var under de senaste åren, och Astrea har granskats två gånger. En av granskningarna av Astrea pågår fortfarande.

Aurorahemmet avslutade officiellt sin verksamhet den 17 januari i år, men granskades före det av RFV 2014. Hangötidningen väntar fortfarande på att RFV ska skicka sin rapport till Hangötidningen.

På Nova har RFV lyft fram att det funnits brister i bland annat hanteringen av mediciner och förvaringen av dem. Det här var i oktober 2017. För Astreas del är en utredning från 2015, och den som ännu pågår från 2017 handlar om övervakningskampanj som det på förhand meddelades om till vårdhemmet.