Fler kan börja distansjobba

President Sauli Niinistö har tagit en aktiv roll - så som det anstår ett statsöverhuvud - under coronakrisen.

I veckan gick han ut och varnade för att fördomar riktade mot särskilda grupper föds. Han skriver på sin webbplats att viruset orsakat misstänksamhet och frustration mot olika grupper.

Det här har man också sett på sociala medier i Hangö. Där har tonen ställvis varit mycket negativ till att många huvudstadsbor under krisen valt att distansjobba eller vistas i Hangö i sin andra bostad. Under påskhelgen uppskattade stadsdirektör Denis Strandell att upp till 1 500 fritidsboare hade kommit till Hangö.

Det här väckte många kommentarer på sociala medier om att det inte var rätt att huvudstadsbor flyr Helsingforsregionen, där flest coronafall finns, till Hangö som hittills varit en coronafri zon.

Niinistö säger att under svåra tider har vi allra minst råd med fördomar.

Inne på samma linje är Strandell då han i olika medier sagt att krisen i förlängningen kan leda till att fler vill jobba på distans från Hangö då man ser hur bra det fungerar nu under krisen.

Den senaste Arbetslivsbarometern från år 2018 visar att andelen som distansarbetar ökar år för år. För 20 år sedan jobbade ungefär fem procent av finländarna på distans. Nu närmar sig siffran 30 procent, och ökningen ser ut att fortsätta. Undersökningar visar att 43 procent av finländarna skulle ha möjlighet att jobba på distans.

Inom forskningen tror man att coronakrisen ytterligare ökar på takten för distansjobb. Det är förstås den snabba digitala utvecklingen som möjliggjort att allt fler kan jobba på distans.

För Hangö är fritidsboarna en viktig grupp. De äger bostäder, villor och stugor i staden. De använder service, gör sina uppköp i staden, går på restaurang. Det behövs nu och även i framtiden. Om fler i framtiden tillbringar mer av sin tid i staden gynnar det företag.

Men nu under krisen ska alla - Hangöbor och fritidsboare - iaktta rådande rekommendationer. Håll avstånd, tvätta händerna och behandla varandra med respekt.

Marina Holmberg Chefredaktör Västra Nyland

Mer läsning