Fler guider behövs: "Det är en lycka att vara guide i Hangö"

Enligt guiden Marketta Wall finns det mycket att visa turister i Hangö. Just nu finns det ungefär 20 olika temaguidningar som besökare kan välja mellan. Bild: Sarah Grönstrand

Det finns för få guider i Hangö. Därför ordnas en guidekurs i september. Målet är att få flera aktiva guider.

I dag finns sju guider i Hangö. Av dem är två över 70.

– Det är alldeles för få eftersom alla inte är aktiva, säger Marketta Wall som är guide och ordförande för föreningen Hangö guider.

Guider i Hangö genom tiderna

60-talet var den gyllene tiden för skolgrupper.

På en dag kunde det komma fem bussar med skolelever till Hangö, men några egentliga guider fanns inte utan guidningen sköttes av frivilliga.

1967 ordnade Medborgarinstitutet den första guidekursen i Hangö.

1975 ordnades följande guidekurs.

1982 ordnades den första guidekursen som producerade auktoriserade guider i Hangö.

1982 grundades också föreningen Hangö guider.

1985, 1990, 1996 och 2006 har kurser ordnats som gett auktoriserade guider.

I september ordnas därför en guidekurs för att råda bot på problemet. Det var Wall som tog initiativet.

– Om det kommer en grupp på 100 personer behövs det tre guider. Om inte alla kan ställa upp just då har man en besvärlig situation.

Det håller Jon Lindström som är turismchef med om. Det är oftast Hansea som förmedlar guidningarna till guiderna.

– Tidvis har det varit utmanande för oss att hitta tillräckligt många guider. De guider vi har är väldigt aktiva och kunniga.

Kurs ordnas i höst

Kursen är ett samarbete mellan turistbyrån, föreningen Hangö guider och Medborgarinstitutet.

– Hangö har en intressant historia, det finns mycket temata att välja på. Det är en lycka att vara guide i Hangö, säger Wall.

Från och med den 22 augusti kan intresserade anmäla sig till guidekursen via MBI. Kursen går över två terminer och de nya auktoriserade guiderna utexamineras i maj.

– Tanken är att de nya guiderna ska hinna göra sommarguidningar, säger Lindström.

Eftersom det är framför allt aktiva guider som behövs så prioriteras de som faktiskt tänker börja guida.

– Jag hoppas vi får nya guider som hittar på nya produkter som gör Hangö känt, säger Wall.

Ger verktyg för att guida

Under kursen får deltagarna lära sig om allt från Hangös historia till stadens näringsliv och natur.

– Man får en heltäckande överblick av Hangö så att deltagarna i framtiden kan svara på överraskande frågor av besökare.

Man lär sig också presentationsteknik eftersom man som guide pratar inför en publik.

En del av kursen är självständigt arbete. Då förväntas deltagarna utveckla en egen produkt.

– Det kan handla om något man själv är intresserad av. Kanske en guidning om ätliga växter, fåglar, någon viss historisk person, händelse eller kvarter, säger Lindström.

De som går guidekursen som MBI ordnar i höst blir auktoriserade guider av Finlands guideförbund. Bild: Sarah Grönstrand

Bra tilläggsinkomst

Enligt Lindström finns ett intresse för kursen och han har bland annat träffat arbetssökande via TE-byrån.

– Det har funnits intresse för möjligheten att sysselsätta sig själv, säger Lindström.

I nuläget är guidandet säsongsbetonat. En guide kan ha flera turer per dag, men det är ändå frågan om ströjobb.

– Jag tror inte att någon livnär sig på att vara endast guide, men det kan vara en viktig tilläggsinkomst. Däremot kan man livnära sig på turism.

Mer läsning