Finska församlingen bjuder på födelsedagskaffe – vill nå alla sina medlemmar

Funderat i ett år. Kaplan Maija Saario är glad över att kunna bjuda medlemmar i finska församlingen som fyller 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 eller 55 år i år på födelsedagskaffe till Café Alan. Hon tipsar att medlemmar som fyller i år ska kika extra noga i postlådan. Bild: Sarah Grönstrand

I januari kommer 20 medlemmar i den finska församlingen att få ett födelsedagskort i postlådan. Församlingen vill uppmärksamma och gärna träffa sina medlemmar som är i åldern 20 till 55.

Från och med början av 2019 börjar Finska församlingen i Hangö skicka födelsedagskort till alla församlingsmedlemmar i åldern 20 till 55 vart femte år från att man fyllt jämnt 20. Dessutom vill församlingen bjuda medlemmen som fyller på födelsedagskaffe, om medlemmen vill det.

– Jag har under åtminstone ett år drömt om att träffa varje församlingsmedlem åtminstone vart femte år och nu är det äntligen möjligt, säger Maija Saario som är kaplan för Hangö finska församling sedan maj 2017.

Det är ett sätt för församlingen att uppmärksamma medlemmar i den åldersgruppen som lätt hamnar utanför det som sker i församlingen.

– Förutom att gratulera församlingsmedlemmen personligen vill vi med kortet påminna om att varje medlem är viktig och om friheten att vara kristen som sig själv, säger Saario.

I januari kommer 20 medlemmar få ett födelsedagskort i postlådan. Under hela året skickar finska församlingen ungefär 200 kort till medlemmar i åldern 20 till 55. Finska församlingen har strax över 2 800 medlemmar.

Skickar redan många kort

Den finska församlingen gratulerar redan en hel del medlemmar och fortsätter med det.

Den finska församlingen skickar födelsedagskort till alla 1–5-åringar och bjuder dessutom in alla femåringar på en gemensam parkfest. Den finska församlingen bjuder också alla 10-åriga medlemmar på en gemensam resa till Borgbacken.

Alla 15-åringar bjuds på en gemensam konformationsresa och sedan en gemensam konfirmationsfest.

Alla över 60 år får också ett födelsedagskort vart femte år och de som är över 85 får ett kort varje år. För de som är 60 år eller äldre ordnas också en gemensam födelsedagsfest vartannat år.