Fin inblick i stad som tar form

Tidsenligt. Här ser vi tennismode i Badhusparken 1890. Bild:

Den färska bildhistoriken över Hangö visar hur samhället växte fram från en liten by till en pulserande stad med hamn, industri och rikt badhusliv.

Bok: Hanko Hangö 1874–1939. Redaktör: Tomy Karlsson. Utgivare: Hangethe Böcker. 2020. 214 sidor.

Hangö har i många avseenden ett unikt förflutet. Stadens läge längst ut på landets sydspets har bidragit till att historiens vingslag ofta känts extra starka här, jämsides med naturens egna krafter som pressat på från havet.

Unik är också den takt i vilken samhället växte fram från en liten lots- och fiskarby till en stad med aktiv hamn, järnväg, industri, maffiga byggnader, stora villor och ett rikt kultur-, idrotts- och badhusliv.

Den här utvecklingen träder fint och tydligt fram i Tomy Karlssons färska bildverk Hanko Hangö 1874–1939, som genom sina drygt 200 fotografier presenterar stadens första 65 år.

Flygförbindelse. Under en kort period fanns det tidtabellsbundna flygturer från Helsingfors till Hangö. Planen landade på den plage som i dag kallas för Regattastranden. Bild:

Tidsperioden sträcker sig från året då Hangö grundades fram till vinterkrigets utbrott.

Lyckat urval

Flertalet av fotografierna i boken tillhör Hangö museum, som Karlsson haft ett aktivt samarbete med under arbetets gång och vars bildarkiv han fick tillgång till.

Därtill har lokalhistorikern gjort ett gediget fotarbete bland stadens invånare, som också bidragit med många fotografier.

Automobil. Här tar professor Theodor Tallqvist en sväng med bilen i Badhusparken tillsammans med äldsta dottern Elvi och frun Elna. Familjen Tallqvist hade en sommarvilla i Hangö och bilden är tagen på 1920-talet. Bild:

Urvalet i boken är uttänkt och belyser stadens historia ur olika synvinklar – bokstavligen faktiskt, eftersom många av bilderna är tagna på höga höjder. Det ger betraktaren en god uppfattning av hur omgivningen sett ut under olika perioder.

Upplägget följer en kronologisk linje och det bidrar till att visa hur och i vilken takt staden vuxit fram.

Stort och smått

Läsaren får ta del av både dramatik och vardag. Vi får titta in i affärer och följa med ut på badstranden, men också se till exempel tyskarna landstiga 1918 och den elfvingska sillfiskeflottan lägga till på 1930-talet.

Också mer kuriosa inslag lyfts fram, som till exempel att det funnits tidtabellsbundna flygturer med småplan från Helsingfors till Hangö.

Föredömligt många personer träder fram på bilderna, även med namn. Det gäller till exempel Maggi, Gustav-Erik och Martta Vikberg som plockar strömmingsskötarna på fångst i Gunnarsstrand år 1920. Fotografiet på fiskarfamiljen pryder även bokens pärm.

Strandliv. Sol och sommar på Plagen. Bild:

Boken har ingen egentlig brödtext, utan all information presenteras genom bildtexterna, på svenska och finska. De är ändå tillräckligt uttömmande för att sammantagna ge läsaren en god inblick i de hektiska årtionden då Hangö tog form som stad.

Bok efter bok

Tomy Karlsson är en väldigt produktiv publicist och det här är nu hans 25:e bok.

I fjol utkom del 13 i hans skriftserie Hangö i tiden, som berättar om händelserna i staden såsom Hangötidningen återgett dem. Delen omfattar åren 1971–1974.

Lantligt. Gårdssysslor i Hangöby 1907. Bild:

År 2018 publicerades bildverket Hanko sydämessäni – Hangö i mitt hjärta, i vilket Tomy Karlsson står för texten och Bengt Wikström för bilderna.

Hanko – kaupunki muutoksessa. Hangö – en stad i förändring heter det bildverk som utkom 2016 och vilket likaså bygger på Karlssons texter och Wikströms fotografier.

Mer läsning