Filterpak börjar tillverka munskydd

Hittills har det varit luftfilter som varit Filterpaks domäner. Nu ska också munskyddstillverkningen inrymmas under samma tak. På bilden ses Peter Nordlund, företagets vd. Bild: Mia Berg-Lundqvist

Nästa vecka drar det i gång. Då startar man första linjen för tillverkningen av munskydd. Det blir femskiftesarbete sju dagar i veckan. Just nu finns en nästan bottenlös efterfrågan på munskydd.

Det har varit hektiska veckor på Filterpak. På bara drygt en månad har man startat upp produktionen av munskydd. Maskiner och material har införskaffats, personal rekryterats och avtal har undertecknats.

– Vi hade frågan på vårt bord första gången för några månader sedan, vid den tidpunkt då coronaviruset började sprida sig. Vi avfärdade då idén med motiveringen att vi trodde att tåget hade gått, att vi var för sent ute, säger vd Peter Nordlund, som driver Filterpak tillsammans med sin bror Thomas Nordlund, som är produktionschef.

Men viruset blev mer långvarigt än vad man initialt hade tänkt, och efterfrågan på munskydd har varit enorm. Då pandemin bröt ut fanns ingen inhemsk tillverkning av munskydd.

– Jag är djupt oroad över vilka priser sjukvården för tillfället blir tvungen att betala för skyddsutrustning. Det är otroliga summor. Eftersom det finansieras med gemensamma skattemedel, ligger det i allas vårt intresse att få rätt skyddsutrustning till rätt pris, säger Thomas Nordlund.

Maskin från Kina

Efter att beslutet att inleda produktionen av munskydd väl var fattat har telefonen ringt nästan oavbrutet. Peter berättar att det var relativt lätt att hitta maskiner för att tillverka masker. De har köpt utrustning från Kina, som på plats och ställe inspekterats av finländare för att försäkra sig om att kvaliteten håller. Däremot har det visat sig svårare att i snabb takt få varorna levererade med flygfrakt från Kina. Landets terminaler för exportvaror befinner sig i kaosartat tillstånd, efter att fabrikerna åter öppnat upp och tillverkningen kommit i gång på allvar. Maskinen har i skrivande stund ännu inte anlänt till Filterpaks utrymmen.

– Men vi räknar hårt med att kunna öppna upp första linjen inkommande vecka, säger Peter Nordlund.

Materialbrist

En svårare nöt att knäcka har däremot tillgången till material för tillverkningen varit. Det finns producenter i bland annat Tyskland, Frankrike, Irland och Italien. Men samtliga länders regeringar har reserverat allt material och förbjudit export.

- Europeisk solidaritet, konstaterar Thomas Nordlund.

Eftersom brödraparet har nästan två decenniers erfarenhet från branschen, har de i dagsläget ett ganska stort kontaktnät. De började sända ut förfrågningar genom alla tänkbara kanaler och har nu en leverantör säkrad.

- Bara läget stabiliserar sig aningen tror jag nog att också fler leverantörer dyker upp, säger Peter Nordlund.

Nyrekryteringar inletts

När produktionen drar i gång kommer man att köra femskiftesturer sju dagar i veckan. Man har redan nu gjort nyrekryteringar inom arbetsledningen och produktutvecklingen. Till själva produktionen kommer man till en början att sysselsätta femton personer. Här har man valt att använda sig av rekryteringsbolag. Dels sparar det värdefull arbetstid som de annars skulle tvingas använda till arbetsintervjuer, dels vill man undvika att genast göra omfattande nyanställningar.

– Vi vill lite avvakta läget. Trots att det just nu finns en enorm efterfrågan på munskydd, kan läget snabbt förändras om man hittar ett bra vaccin. Ingen vet hur det kommer att se ut om ett år. Kanske efterfrågan är ännu större, kanske den är minimal, säger Thomas Nordlund.

Eget märke

Munskydden som tillverkas av Filterpak är testade och av sådan standard att de kan användas inom sjukvården, som är deras första prioritet. Man kommer att lansera sitt eget märke som heter Nesu.

Hur stor kommer er produktionskapacitet att vara?

– Vi talar om stora mängder, flera hundratusen masker per dag. Men jag vill i det här skedet inte gå ut med några exakta siffror, säger Peter Nordlund.

Om Finland skulle gå in för en officiell linje där munskydd rekommenderas för alla medborgare, skulle dagsbehovet vara 3-4 miljoner masker per dag. I skrivande stund kan man inte uppge något om sina kunder, bara bekräfta att man har avtal som är undertecknade och beställningar som väntar.

Har Hangö stad varit i kontakt om leveranser för sjuk- och hemvården?

– Jag tror det räcker med att konstatera att telefonen ringer i ett, säger Peter Nordlund.

Automatisering på gång

Filterpak, som till vardags tillverkar luftfilter av olika slag för fastigheter och maskiner, hade redan innan munskydden kom med i bilden ett hektiskt år. Nästa vecka inleds inte bara tillverkningen av munskyddet, utan den normala produktionen av luftfilter tar ett stort steg mot automatisering då fabrikens första robot anländer.

– Automatiseringen gör att vi kan krympa ihop luftfilterproduktionen på ett mindre område och rymma in de nya linjerna, förklarar Peter Nordlund.

Munskydden till trots kommer också den ordinarie produktionen att rulla på som vanligt.

– Det var massor på gång redan innan munskydden, och nu blev det ännu mera, summerar Peter Nordlund och återgår till att ta emot samtal och svara på mejlen som forsar in.

Grundades på 1980-talet och övertogs av bröderna Nordlund år 2000.

Tillverkar luftfilter av olika slag för fastigheter och maskiner.

Innan munskyddstillverkningen hade man cirka 30 anställda.

Omsättningen under 2019 uppgick till cirka 3,2 miljoner euro.

Mer läsning