Film kan öka förståelsen

Förtroende är en av grundpelarna i vår demokrati. Våra fullmäktigeledamöter är förtroendevalda, och en stor del av beslutsfattandet i en demokrati bygger på transparens gällande beslut och diskussioner.

När det gäller en stads förvaltning representeras den här transparensen av protokoll som alla har tillgång till. Det som däremot inte kommer fram i protokoll är diskussioner och resonemang kring olika ämnen. För att en engagerad kommuninvånare ska kunna ta del av fullmäktiges diskussion måste man vara på plats under självaste fullmäktigemötet, och tröskeln till det är hög för många.

Många kommuner har ändå gjort fullmäktigediskussionerna mer tillgängliga till allmänheten genom att sända dem live på sina webbplatser. Vissa kommuner har även sändningar i lokala tv-kanaler, men det är inte alla kommuner som har de förutsättningarna.

Traditionellt är det medierna som haft något av ett monopol på att förmedla fullmäktigediskussioner. Det som inte lyfts upp i tidningarna har oftast inte lyfts fram alls, ifall fullmäktigeledamoten inte valt att föra in diskussionen i tidningens debattspalter.

Därför är Tom Rönnblads (SDP) motion i Hangöfullmäktige mycket välkommen. Ifall fullmäktigemötena i Hangö filmas och läggs ut på stadens webbplats kommer tröskeln till beslutsfattandet att sänkas markant. Dessutom är Hangöborna ofta kritiska till både beslut som fattats i fullmäktige samt förvaltningen och beredningen bakom dem, och genom att öppna upp fullmäktigearbetet ytterligare kan man öka förståelsen för stadens förvaltning.

Och det märks att fullmäktige ställer sig positiva till att öppna upp sitt arbete till allmänheten. Nästan alla fullmäktigeledamöter undertecknade motionen, så det finns en vilja att visa vad man går för.

Dessutom finns det mycket som även medierna kan vinna på ett mer öppet fullmäktige. I en tid där falska nyheter florerar och många anklagar medier för felrapportering är ett extra facit en lyx som snabbt kan ta kål på falska rykten. Det är ett faktum sedan länge att medierna inte har kapacitet eller möjlighet att bevaka alla ämnen eller lyfta upp varje synvinkel, och ifall alla har tillgång till råmaterialet öppnar det upp för en bredare bevakning i samhället.

Harald Grönstrand Redigerare