Fastighetsbolag får bygga parkering – men inte fälla värdefulla träd

Fastighetsbolag får arrendera mark av staden för att bygga parkeringsplatser. Men bolaget får inte fälla stora träd som är värdefulla för landskapet när de gör det.

Ett fastighetsbolag för Långgatan 43 vill arrendera mark av staden för att få fler parkeringsplatser. I höghuset på Långgatan finns 32 lägenheter, men bara elva parkeringsplatser.

Fastighetsbolaget kan inte bygga parkeringsplatser på sin egen tomt eftersom delar av stadens ramp upp till järnvägsbron finns på tomten.

Stadsstyrelsen godkände att fastighetsbolaget får arrendera mark av staden söder om höghuset. Men med tillägget att när parkeringen byggs får inte stora träd som är värdefulla för landskapet fällas.

Arrendeavtalet gäller för två år.