Fabriksuddens detaljplan går vidare – flera åsikter om området har kommit in

Bild: Harald Grönstrand

Under sommaren har det varit möjligt att lämna in åsikter om hur Fabriksudden ska utvecklas. Åsikterna som kommit in är till största delen positiva.

Under det gångna året har Hangö miljönämnd i flera olika repriser sagt nej till ett undantagslov för det planerade hotellbygget på Fabriksudden, och i maj bestämde stadsstyrelsen att man så snabbt som möjligt ska bereda en ny detaljplan för området.

Det här arbetet har pågått under sommaren, och under den här tiden har Hangöborna fått lämna in åsikter om området och hur det ska utvecklas. Miljönämnden godkände redan i juni programmet för deltagande bedömning, och den sista dagen som man kunde lämna in åsikter för den blivande planen var den 23 augusti. Under den här tiden har fyra åsikter kommit in.

– Det som nämns är bland annat trafik- och parkeringsarrangemang, tillgång till badhuset och att Havsgatan ska bevaras som gågata. Ingen av de som lämnat in åsikter har ställt sig direkt mot planerna, men en person ställer sig kritiskt mot byggnadsplanerna och anser att de är i strid med områdets karaktär, säger Kukka-Maaria Luukkonen, Hangös stadsgeodet.

I åsikterna som kommit in nämns det också att stadsbilden är viktig och att det gärna får finnas en allmän byggnad som kan utnyttjas för olika evenemang. Bullereffekterna från hamnen lyfts också upp.

Miljönämnden behandlar ett förslag till Fabriksuddens detaljplan på sitt möte den 29 augusti. Förslaget är att nämnden för vidare planen till stadsstyrelsen, varefter planen läggs till offentligt påseende.

Mer läsning