Ett levande vardagsrum - med egen eller arrendetomt?

Inte tomten. Rolf Nyström (obunden) vill inte att man säljer tomten Park står på. Majoriteten ville annorlunda. Bild: Johanna Lindholm

Budet på Park i Badhusparken väckte diskussion i fullmäktige. En del ifrågasatte skarpt att staden säljer tomter på värdefulla områden tillsammans med byggnader. Men också hur fullmäktige får information i frågor som denna togs upp. Den planerade verksamheten rörde däremot inte upp känslor.

Det enda ärende under tisdagens fullmäktigemöte som blev föremål för många anföranden var försäljningen av byggnaden där Restaurang Park verkat.

Den lilla, vita trävillan är byggd på 1800-talet och har bland annat fungerat som kansli för badinrättningen.

Vill utveckla området på sikt

Nu vill Anna Fromond med sitt företag Cigale & Fourmi Ab rusta upp byggnaden och gården och skapa ett levande vardagsrum av helheten.

Bland annat finns det planer på att hyra utrustning som folk kan sysselsätta sig med på stranden eller i parker, till exempel krocketspel.

Inredningsaffären som redan funnits några somrar i Casino skulle flytta till huset.

Beredd att investera betydande summor

I sin företagspresentation lovar Fromond också att restaurera byggnaden till sin forna glans och skapa en harmonisk helhet av gård och byggnader.

Hon är beredd att investera sammanlagt cirka 300 000 euro för att utveckla verksamheten. Målet är att öka trivseln på området och utveckla dess särdrag året om.

Varför får inte fullmäktige all information?

Planerna hade ingen något att invända om, men SFP:s Johan Wikström hade gärna tagit del av det andra budet som lämnades in på fastigheten.

– Visserligen var presentation proffsig, men det vore roligt att få information om det andra budet som inte nått fullmäktige. Det vore i synnerhet viktigt med tanke på att vi enats om det inte bara är priset som avgör, utan verksamheten.

Stadsdirektör Denis Strandell sade att orsaken till att det andra budet inte presenterats var, att det var en asiatisk säsongrestaurang som låg på låga 50 000 för både tomt och byggnad.

Sälja eller arrendera?

Och det var när det kom till tomten som det brände till.

Obundas Rolf Nyström föreslog direkt att tomten inte säljs, utan att man i stället arrenderar den.

– Det här är emot det allmänna intresse, om vi säljer tomten går den kommande generationer förlorad. Staden mister också kontrollen över tomten och området, sade han.

Eero Koli, även han Obunden, stödde förslaget. Han påpekade att Badhusparken är ett viktigt område som borde behandlas som en helhet.

– Dessutom skapar vi ju predikat för kommande försäljning av tomter, till exempel Iskällaren och Casino. Skall vi slumpa bort värdefulla strandtomter billigt? undrade han.

Här följde sedan en lång diskussion om principerna i dylika fall. Yrjö Sahlstdet (SFP) lade fram en slags kompromiss, där man först kunde arrendera och sedan sälja tomten.

Aila Pääkkö (SDP) konstaterade mot slutet att man inte kan säga att man slumpar bort tomten, eftersom frågan behandlats i stadsstyrelsen enligt de direktiv som fullmäktige gett kring försäljning av tomter.

Till slut röstade man i alla fall i frågan. 27 röstade för stadsstyrelsens förslag, som var att byggnad med tomt säljs för 122 000 euro till Fromond och hennes bolag.

Endast tre röstade för Nyströms förslag. En ledamot, Marko Niemi (FKP) var inte närvarande och hade ingen ersättare.

Koli anmälde avvikande åsikt till protokollet.

Mer läsning