Ett fyrtiotal städade upp längs Hangös stränder – "Städa stränder är något väldigt konkret man kan göra för att hjälpa till"

På torsdagen samlades ett fyrtiotal personer vid Regattastranden för att städa upp längs stranden. Projektet Snygg beach har ordnats sedan 2014, och allt fler tar sig ut för att städa längs stränder med talkokrafter.

– Ett av de största problemen är helt vanliga som människor som skräpar ner.

Det säger Atte Lindqvist som är projektkoordinator för föreningen Håll skärgården ren. På torsdagen samlades han och fyrtio andra på Regattastranden för att städa upp skräp.

– I fjol städade vi 108 stränder. Att städa stränder är något väldigt konkret man kan göra för att hjälpa till, man ser att det är nedskräpat, städar och ser skillnaden efter det, säger Lindqvist.

De som i dag städar längs stranden är anställda på Ålandsbanken, som deltar i en kurs banken ordnar i Hangö.

Anne-Maria Salonius på Ålandsbanken berättar att man länge understött olika Östersjöprojekt. Bild: Harald Grönstrand

– Vi på Ålandsbanken vill engagera också vår personal i de här projekten. Vi har varit med i projektet Snygg beach från början, och via Östersjöprojektet har vi hittills delat ut 2,3 miljoner euro för att hjälpa Östersjön, säger Anne-Maria Salonius, direktör för Ålandsbankens affärsområde i Finland.

Ålandsbanken donerar nämligen 0,2 procent av sina så kallade Östersjökontons depositioner till projekt som strävar efter att hålla Östersjön levande. I år har man redan delat ut 300 000 euro.

– Vi har varit med i Snygg beach-projektet från början, och det är viktigt med miljöfostran, säger Salonius.

Ett fyrtiotal personer ställde upp för att städa längs Hangös stränder på torsdagen. Bild: Harald Grönstrand

– Eftersom det är helt vanliga människor som skräpar ner så är det viktigt att satsa på miljöfostran, men det är ganska svårt att få pengar för sådant, säger Lindqvist på Håll skärgården ren.

Ett tips för hur man själv kan dra sitt strå till stacken är att samla en talkogrupp och ta kontakt med Håll skärgården ren. Det man städar upp kan man sedan rapportera till projektet som koordinerar talkon längs kusten.

– Och vi kan bidra med skräppåsar om det behövs, säger Lindqvist.