Ett beslut som väcker frågor

Med rösterna 11-5 beslöt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts styrelse att slopa samjouren vid Raseborgs sjukhus i Ekenäs. I stället ska där inrättas en jour med allmän läkare dygnet runt.

Därmed gick man emot både profileringsrapporten och kommunerna Hangö, Ingå och Raseborg som alla enhälligt ville att samjouren vid sjukhuset bevaras.

Beslutet är märkligt på många sätt. För att kunna inrätta en allmänläkarjour dygnet runt måste man få undantagslov från Social- och hälsovårdsministeriet. Det ska man nu ansöka om, men vad händer om man inte får det? Vilken profil får sjukhuset då och vilken verksamhet ska man ha där i stället?

I klartext betyder beslutet att man inte längre kan utföra operationer som kräver anestesiläkare på plats. Det är en service som igen försvinner från Västnyland. Patienterna hänvisas till Lojo sjukhus eller Jorvs sjukhus i Esbo. Här går att dra paralleller till BB-stängningen. Vägen för Hangöborna i behov av vård blir betydligt längre. Ambulans- och taxifärderna kommer att öka och det medför ju mera kostnader.

I sitt utlåtande för bevarande av samjouren lyfter Hangö fram förutom invånarnas intressen även att jouren är en säkerhetsfaktor för hamnen och industrierna.

Förändringen vid sjukhuset ska träda i kraft i höst men det finns en risk att jouren kan slopas tidigare. Redan tidigare har det varit svårt att få läkare till sjukhuset och nu kan det även bli svårare att få annan personal. Dessutom påverkar den pågående coronakrisen situationen.

Tidpunkten för beslutet kan också ifrågasättas med tanke på den pågående krisen. Pressen på vårdpersonalen är redan stor och att dessutom behöva oroa sig för jobbframtiden är tungt.

Sjukhuset är en stor arbetsgivare i regionen och om jobb försvinner kan det betyda utflyttning.

Det är många som jobbat hårt för samjourens bevarande och i dag är frustrationen stor.

Men stadsdirektör Denis Strandell har en poäng i att nu då beslutet är fattat måste man efter sorgetiden blicka framåt. Här har HUS ett ansvar att man måste se till att det blir så bra som möjligt.

Marina Holmberg Chefredaktör Västra Nyland

Mer läsning