Eriävät mielipiteet valituksesta annetusta lausunnosta

Sitoutumattomien Eero Koli kokee, että kaupungin lausunto hänen Parkin myynnistä tekemästään valituksesta menee henkilökohtaisuuksiin. Kaupunginjohtaja sanoo, että kyse on asioiden laittamisesta oikeaan asiayhteyteen.

– Kaupungissa on jo pitkään ollut vallalla suuntaus, että tietyt viranhaltijat syyttävät luottamushenkilöitä henkilökohtaisesti. Tätä ennen tämä ei ole kuitenkaan ollut luettavissa julkisista asiakirjoista.

Näin sanoo valtuutettu Eero Koli (Sitoutumattomat), joka on kokenut seuraavaa:

Hänen asemansa luottamushenkilönä nostetaan vastauksessa Helsingin hallinto-oikeudelle esiin yhtenä perusteluna, miksi oikeusistuimen tulee hylätä Kolin valitus.

Perusteluissa sanotaan muun muassa, että "huomionarvoista on todeta, että valituksen tekijä, kaupunginvaltuutettu ei läsnä olleena valtuuston jäsenenä tuonut näitä puutteita kaupunginvaltuuston tietoisuuteen, kun valtuusto käsitteli asiaa".

– Sehän on silkkaa valetta. Asiastahan keskusteltiin perusteellisesti ja ilmoitin eriävän mielipiteeni merkittäväksi pöytäkirjaan, sanoo Koli.

Sitoutumattomien Rolf Nyström ehdotti marraskuun kokouksessa, ettei tonttia myydä, vaan vuokrataan. Ehdotus sai äänestyksessä kolme ääntä. Yksi sitä kannattaneista oli Koli.

Valtuusto ei sitä vastoin äänestänyt virheellisestä valmistelusta, vaikka asiasta keskusteltiin.

Epätasa-arvoista tiedottamista

Kolista ei myöskään ole oikein, että kaupunki nostaa lausunnossaan esiin hänen pitkän kokemuksensa kunnallisesta päätöksenteosta.

Mielestäsi ei kuitenkaan ole väärin valittaa päätöksestä, vaikka valtuusto on äänestänyt asiasta ja päättänyt myynnistä kokouksessa käsiteltyjen tietojen perusteella?

– Sanon, ettei valtuutetuilla ollut riittävästi tietoja ja että virheellinen menettely johti siihen, etteivät kaikki kaupasta mahdollisesti kiinnostuneet tahot saaneet tasa-arvoisesti tietoja tarjouksen antamista varten.

Kaupunginjohtaja Denis Strandell ja kansliapäällikkö Lasse Tallqvist ovat valmistelleet kaupunginhallitukselle valituksesta annetun lausunnon.

Asiat oikeaan asiayhteyteen

Denis Strandell katsoo, ettei kyse ole kenenkään osoittelemisesta:

– Kyseinen henkilö osoittelee itse itseään valituksillaan.

Strandellista muotoilussa on kyse asian esittelemisestä oikeudelle oikeassa asiayhteydessä.

– Valituksen tekijällä on kokemusta hallinnosta ja hänen pitäisi tuntea demokratian pelisäännöt. Poliittisissa elimissä istuvilla on mahdollisuus vaikuttaa tehtäviin päätöksiin. Tällöin on toisinaan myös tyydyttävä siihen, että jää tappiolle enemmistön päättäessä toisin kuin itse haluaisi.

Mutta onko hänen asemallaan jotain oikeudellista merkitystä?

– Sanomme kuten asia on.

Vastauksessa sanotaan, ettei valituksen tekijä huomauttanut asiasta (puutteellisesta valmistelusta) kokouksessa, mutta asiastahan keskusteltiin?

– Kyllä, mutta ei strukturoidusti tai siten, että sillä olisi muodollista merkitystä.

Kaupunginhallituksen lausunto

Strandell sanoo lisäksi, ettei ole kenenkään etu tehdä politiikasta oikeustiedettä ja että valitusoikeus on olemassa varmuustoimenpiteenä hallinnollisten virheiden korjaamiseksi.

– Jos kaikki kaiken aikaa valittavat kaikista päätöksistä, syntyy kaaos. Lisäksi viime kädessä on kyse kaupunginhallituksen muotoiluista, ei viranhaltijoiden. Kaupunginhallituksella on täysi oikeus muuttaa viranhaltijoiden normaalissa järjestyksessä sille valmistelemia lausuntoja.

Lausuntoon tutustunut kuntaliiton lakimies sanoo yleisellä tasolla, ettei lausunnon muotoilussa ole mitään epätavanomaista. Luottamushenkilöillä on vastuu koko kunnasta ja sen elimissä tehtävistä päätöksistä. Kuntaliitto on kuntien etujärjestö.

Mer läsning