Ennakkovaroitus sivistystoimesta: päiväkotitoiminnan tulot sukeltavat

Hangon päiväkotitoiminnalla on suuria haasteita.

Tulojen ennakoidaan vähenevän lähes 189 000 euroa, mikä on noin kolmannes toiminnan tuloista. Tämä johtuu osittain päiväkotilasten määrän vähenemisestä 319:stä 309:ään, mutta myös vanhempien tulorajojen nostosta sekä suuremmista sisarusalennuksista.

Sivistyslautakunta arvioi, että peruskoulujen ja lukioiden resurssit sitä vastoin pysyvät melko vakaina, vaikka koulunkäyntiavustajien tarve on suuri. Lautakunta ehdottaa, että liikuntapuolelle perustetaan erityisliikunnan kehittämiseksi uusi liikunnanohjaajan toimi.