En hållbar verksamhetsplan och ett mirakel behövs för Brankis

Från och med årsskiftet kommer troligtvis verksamheten på Brankis-huset i Hangö att upphöra, men eldsjälarna hoppas ännu på ett mirakel.

Verksamheten har gått back under flera år och föreningen Svenska gården Brankis har fattat beslutet att slå handskarna på disken vid årsskiftet. I dagsläget ligger man cirka 25 000 euro efter i obetalda räkningar och hyresinkomsterna täcker inte driftskostnaderna. En tung börda är också renoveringslånet på 150 000 euro, som man hittills endast betalat räntorna för. Karl-Erik Stenbäck, intendent för Brankis, konstaterar att det inte finns möjlighet att korta av lånet med nuvarande hyresintäkter.

– Folk säger att vi borde ha en mera mångsidig verksamhet, men jag hittar inte så många fler sidor. Huset har inrymt de flesta verksamheterna genom åren, säger han och suckar.

Till stamkunderna hör bland annat Hangon Suomenkieliset Eläkeläiset, Hangö frimärksklubb och South Coast Dancers. Huset inrymmer också teaterverksamhet och idrottsföreningarna använder flitigt både bastuavdelningen och stora salen.

– Åbolänningarna håller också flera fester här varje år, säger Stenbäck.

Upprop på Facebook

Guy Söderlund besökte nyligen Brankis under ett dansevenemang. Det var då han fick höra om nedläggningshotet. Nyheten väckte diskussion bland bordssällskapet.

– Vi tyckte att det måste bli känt hur läget ser ut, så jag skrev ett inlägg på Facebook i diskussionsgruppen Hangöbo, berättar Söderlund.

Hotat. Det blir lapp på luckan vid årsskiftet om man inte snabbt kan få fram en hållbar verksamhetsplan. Bild: Berg-Lundqvist

Inlägget ledde till en lång diskussionstråd där bland annat idén att bilda en stödförening framfördes.

– Det är något som också tidigare övervägts, och säkert inte omöjligt. Men det skulle kräva att man skriver om föreningens stadgar, säger Stenbäck.

Söderlund tycker att det gjorts väldigt lite marknadsföring för Brankis. Många Hangöbor känner exempelvis inte till att huset också inrymmer en bastuavdelning med ett eget utrymme som lämpar sig för mindre fester.

Fler hyresgäster

Robin Sundberg, ordförande för föreningen Svenska gården Brankis, är inte optimistisk i nuläget.

– Som det nu ser ut kommer verksamheten inte att kunna fortsätta, ifall inget väldigt oförutsett inträffar.

Sundberg konstaterar att Brankis är ett fint hus som för tillfället inte utnyttjas till sin fulla potential. Det krävs mycket mera aktivitet i huset för att få ekonomin på rätt köl. Hyresintäkterna för 2017 var cirka 26 400 euro. Det behövs inkomster på 2 500-3 000 euro per månad för att få verksamheten att gå runt. Värmekostnaderna, förvaltningstjänster och reparationer tillhör de större utgiftsposterna.

– Tyvärr hade vi nyligen en läcka i en av toaletterna bakom scenen. Den måste åtgärdas. Det kom olägligt, säger Sundberg.

Stenbäck påtalar för sin del problem med uppvärmningen vintertid. Det finns ett behov av batterier i stora salen för tilläggsvärme, men pengarna saknas.

Söker långsiktig lösning

Hangös stadsdirektör Denis Strandell beklagar det uppkomna läget och tycker att fastigheten är ypperlig för större samlingar.

– Det är en lokal som används rätt mycket, men inte tillräckligt. Det är väl slutsatsen man måste dra, med tanke på att verksamheten inte går runt.

Staden har fört diskussioner med föreningen om att överta fastigheten, men det ekonomiska läget tillåter inte en sådan lösning. Faktum är att staden redan i nuläget har för många fastigheter som kräver åtgärder.

Strandell utesluter också möjligheten till ett engångsbidrag. Dels har stadsstyrelsen nyligen fattat beslut om ett mindre bidrag för att täcka Brankis fastighetsskatt, dels är det inte en långsiktig lösning.

– Om man tittar på siffrorna går man back alla månader, och det bara på driftssidan. Om ett engångsbidrag hade kunnat lösa problemen för all framtid hade det funnits en realistisk chans att ens fundera på det, säger Strandell.

Han konstaterar att man befinner sig i en svår sits, men att han hoppas på att man kan finna en lösning inom den tredje sektorn. Det som framför allt behövs är en hållbar verksamhetsplan.

– Om en sådan läggs fram kan staden eventuellt ha en roll. Men att staden skulle vara den räddande ängeln har jag svårt att se, säger Strandell.

Finns god vilja

Om föreningen Svenska gården Brankis lägger ned verksamheten återgår fastigheten till Svenska kulturfonden.

– Kulturfonden har hittills satsat ungefär 465 000 euro på Brankis, köpesumma och renoveringar inkluderat. Därtill har föreningen under åren erhållit verksamhetsbidrag, så den totala summan uppgår till närmare en halv miljon euro, säger Sören Lillkung, kulturfondens vd.

Planen var att föreningen skulle klara driftskostnaderna för Brankis på egen hand, men verksamheten har inte utvecklats som förväntat. Lillkung är noggrann med att framhålla att föreningens medlemmar gjort ett förtjänstfullt arbete, den uppkomna situationen till trots. Det kulturfonden hoppas på är engagemang från endera stadens sida eller från annan tredje part. Liksom Strandell betonar han vikten av en långsiktig verksamhetsplan, då är också Kulturfonden villig att hjälpa.

Det har förekommit spekulationer om att Brankis skulle säljas vidare och bli bostäder ifall föreningen slutar med verksamheten. Har du någon kommentar till detta?

– Eftersom vi inte fått huset har vi ännu inte tänkt tanken, men vi vill ogärna äga hus. Viljan att stöda finns om aktörer i Hangö lyckas utveckla en långsiktigt hållbar verksamhetsplan, säger Lillkung.