En dörr för all service för unga – det är Navigatorns mål

Samlad erfarenhet. Åtta personer från olika sektorer lär sig om varandras jobb för att ge snabbare service åt unga. Mats Nyström från ungdomstjänster, Marjut Vihervuori som är koordinator för Navigatorn och förman på Via-verkstaden, Ritva Minkkilä från Nyland TE-byrå, Taija Selin från ungdomstjänster som jobbar med uppsökande ungdomsverksamhet, Camilla Ahlfors-Friman från socialservicecentralen, Marika Engblom som är sysselsättningskoordinator i Hangö, Päivi Mykkänen från socialservicecentralen och Nina Lohvansuu-Hirvonen som är psykiatrisk sjukskötare. Bild: Sarah Grönstrand

Samarbete mellan olika sektorer ska göra det smidigare för unga att komma in i arbetslivet, börja studera eller på annat sätt få hjälp med problem i vardagen.

– Vi vill föra samman så många olika sektorer i Hangö som möjligt så vi kan ge en så bred och snabb service som möjligt åt unga, säger Marjut Vihervuori om det nya projektet Navigatorn som hon är verksamhetsledare för.

Poängen med Navigatorn är att personer under 30 ska kunna komma till ett ställe för att få hjälp med allt, i stället för att bollas mellan olika sektorer, platser och myndigheter.

– All service ska finnas bakom en dörr.

Samarbetar för ungas bästa

I stadsbiblioteket har åtta personer som på olika sätt kommer i kontakt med unga i sitt arbete samlats. Inför att Navigatorn lanseras i Hangö den 13 februari lär de sig om varandras jobb.

– Vi funderar vad vi kan göra för varandra för att snabba upp servicen för unga, säger Vihervuori.

Målet är ett fungerande samarbete som kan främja ungas välbefinnande.

Ett annat mål är att göra det smidigare för unga att komma ut i arbetslivet eller få en studieplats.

– Tanken är att frågor om bostäder, hälsa, FPA-stöd och allt annat som finns i de ungas liv ska kunna besvaras här, säger Taija Selin som jobbar med uppsökande ungdomsverksamhet.

En plats för alla unga

Vihervuori lyfter fram att vem som helst under 30 kan få stöd eller hjälp av Navigatorn. De försöker inte rikta sig till någon specifik grupp unga.

– Vi kommer att vara i biblioteket för att få det att kännas mer som ett vardagsrum. Man behöver inte ens ha problem för att komma hit.

Men innan Navigatorn kan hjälpa unga måste de unga hitta Navigatorn. Vihervuori räknar med att mycket av verksamheten till en början kommer att gå ut på att nå ut till unga.

– Vi har fått ta del av erfarenheter av verksamheten på andra orter, så vi är beredda på att första halvåret långt handlar om att få ut information.

Så kallade Navigatorer finns redan på 50 olika orter i Finland och projektet är ett samarbete mellan flera ministerier.

Vad är Navigatorn?

Navigatorn är en plats där alla under 30 år kan få hjälp och stöd.

De unga kan få hjälp med frågor om till exempel studier, arbete, boende, hälsa och hjälp med tjänster från FPA.

Tjänsterna som Navigatorn erbjuder är gratis och man behöver inte boka tid.

Navigatorn är ett projekt mellan flera olika ministerier.

Verksamheten finns på cirka 50 olika orter i Finland.

I Hangö ordnas verksamheten på onsdagar mellan 14–16 på stadsbiblioteket. Den officiella öppningen är 13 februari.