En brand att släcka?

Huset på Brankis innergård tillhör Hangö FBK. Bild: Mia Berg-Lundqvist

Situationen för Brankis-huset i Hangö är akut. Kunde Frivilliga Brandkåren i Hangö bli räddarna i nöden?

Hangö Frivilliga Brandkår har inte haft någon juniorverksamhet på många år. Föreningen har heller inte längre något avtal med den ordinarie kåren, man är i dag vad föreningens ordförande Guy Granqvist kallar en ideell förening.

– Vi träffas för möten och håller koll på egendomen. Föreningen har bland annat en gammal brandbil som vi renoverat, säger han.

Hangö Frivilliga Brandkår var den förening som sålde Brankis-huset till föreningen Svenska gården Brankis år 2004 för 187 000 euro. Föreningen behöll då huset på innergården för eget behov. Eftersom föreningen inte varit aktiv i traditionell bemärkelse under flera år, har Matts Blomqvist, Kulturfondens ombudsman för Nyland, i ett tidigare skede varit i kontakt med föreningen om de kunde ha en roll i att rädda Brankis-huset.

Fastighetsdonation

Ett förslag kunde vara att huset på innergården skulle tillfalla föreningen Svenska gården Brankis, som i sin tur kunde sälja fastigheten vidare och få ett välbehövligt tillskott i kassan.

Hur ställer ni er till ett sådant förslag?

– Ja, man har ju varit i kontakt med oss från Kulturfondens sida med den här typen av tankar. Vi upplever inte att ett det skulle vara någon större vits i det här skedet. Om jag förstått saken rätt har man i dagsläget inte tillräckligt med inkomster att sköta driften.

Granqvist konstaterar att en donation under nuvarande omständigheter bara skulle ha en kortsiktig effekt. Därtill håller föreningen fortfarande möten i lokalen och har även material förvarat där.

Om läget ändrar och man kommer fram med en hållbar verksamhetsplan, skulle det kunna få er att överväga en dylik lösning?

– Det är svårt att säga i nuläget. Vår föreningssekreterare dog nyligen och vi är själva just nu i en situation där vi måste se över föreningens framtid, säger Granqvist och tillägger att han personligen inte tror att det finns särskilt stort värde i FBK:s fastighet på Nycandergatan.