"Eleverna behöver skolan"

Gruppdelning. Rektor Tanja Koivisto vid Hangö högstadium har valt att dela upp de större grupperna i årskurs 8 och 9, medan sjuorna sedan innan har små grupper med få elever. Bild: Mia Berg-Lundqvist

I dag öppnar skolorna inom den grundläggande utbildningen igen. Det betyder att alla i årskurserna 1 till 9 ska återvända till skolan om inte vårdnadshavare anhållit om ledigt för återstoden av terminen.

I Hangö liksom i resten av landet öppnar skolorna inom den grundläggande utbildningen för närundervisning igen i dag – efter två månader av distansundervisning.

Bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson i Hangö tycker det är bra att eleverna ska återvända.

Man har redan märkt behovet av närundervisning i Hangö. Då restriktionerna infördes erbjöds närundervisning i princip bara för barn i årskurserna 1–3, men det var frivilligt.

– Till en början fick cirka 20 elever närundervisning, efter fyra veckor av undantagstillstånd var antalet 26 och följande vecka 34. Vecka 18 var 53 elever i skolan och förra veckan 57. Det bevisar att eleverna behöver skolan, säger Karl-Erik Gustafsson.

Utöver grundskolorna öppnas också eftermiddagsvården, förskolor och daghem nu.

Klasserna delas

Rektor Tanja Koivisto i Hangö högstadium säger att eleverna från och med i dag torsdag till största del kommer följa sina scheman.

– I vissa tillvalsämnen har vi varit tvungna att dela grupperna för att kunna hålla tillräckliga avstånd. I årskurserna 8–9 delas dessutom varje parallellklass i två grupper som sitter i varsitt rum nära varandra så att läraren kan röra sig mellan sina grupper.

Åttonde- och niondeklassarna Hangö högstadium är normalt indelade i tre parallellklasser om 17–21 elever per parallellklass. Sjuorna är betydligt färre; 9 respektive 11 sjundeklassare fördelade på två parallellklasser.

Skolan väljer frivilligt att dela de större grupperna, fast Utbildningsstyrelsen inte har gett några restriktioner om gruppstorlekar. De allmänna reglerna om avstånd och max tio personer på samma ställe gäller nämligen inte i skolorna.

Rasterna spenderas ute

Några inneraster kommer inte på fråga under de elva skoldagar som återstår – det är utomhusraster på givna områden som gäller i Hangö högstadium.

Tanja Koivisto hoppas tonåringarna förstår att avstånden är viktiga, att man inte vidtagit åtgärderna för att bråka utan att de åtgärder man beslutat om följer myndigheternas inrådan.

Till skollunchen kommer eleverna gå i skiften, så till den delen justeras deras scheman litet.

– Det är för att man ska hinna torka borden emellan turerna. Och innan eleverna går till matsalen ska händerna tvättas, säger Tanja Koivisto.

De flesta återgår till skolan

Alla lärare i Hangö högstadium torde återgå till närundervisning i dag, de flesta elever också.

– Några elevers vårdnadshavare har meddelat att barnen inte återupptar närundervisningen.

Vad tyckte du då fick veta att skolorna skulle öppna igen?

– Personligen var jag inte så förtjust att öppna upp för bara elva dagar, eftersom det mesta fungerat på distans. Undervisningen under de här elva dagarna kommer ändå inte vara vad man normalt är van vid. Men samtidigt ska det ju bli roligt att få hit eleverna, nog har det varit tråkigt utan dem.

Tanja Koivisto hoppas allt ska gå bra och fortsätta utan sjukdomsfall i staden.

– Vi har ju litet varit i en bubbla här på udden då vi hittills inte haft några fall av covid-19.

Rektorn i den finska högstadieskolan Hankoniemen yläaste Veli-Jukka Rousu är litet tudelad inför öppnandet av skolorna.

– Det är både goda och dåliga sidor med allt. Det är ju en risk förknippad med att öppna upp, men för dem som går ut nian och ska vidare ut i livet är det ju bra att träffas, säger han.

Använder gymnasiets utrymmen

Det finska högstadiet och gymnasiet Hangon lukio verkar normalt båda i samma byggnad, Hagaparkens skola. Men i och med att det endast är högstadiets elever som återvänder till skolan i dag kommer man därför använda även gymnasiets utrymmen.

– Det garanterar att vi kan hålla avstånd. Och våra grupper är sedan tidigare också små, säger Veli-Jukka Rousu.

Precis som i den svenska högstadieskolan försöker man följa schemat. I matsalen kommer max två klasser att äta samtidigt och även för rasterna har man en plan för att hålla distans till varandra, liksom för gymnastiklektionerna.

– Exempelvis så kommer vi inte spela några bollspel.

Man ska alltid anhålla om lov för frånvaro och anhållan ska motiveras.

Man får inte komma till skolan om man är sjuk.

Under skoldagen ska eleverna undvika närkontakt genom olika arrangemang. Också närkontakt mellan personalen ska minimeras.

Kontakt mellan elevgrupperna ska undvikas till exempel genom olika arrangemang som berör raster, skolmåltider och då man rör sig mellan olika utrymmen.

I personalens kommunikation och kontakt sinsemellan ska digitala förbindelser användas. Personalen ska undvika att röra sig mellan olika enheter under samma dag.

Källa: Utbildningsstyrelsen

Mer läsning