Ei Casino-puiston padel-kentille

Bild: Flickr

Kaupunginjohtaja ilmoitti eriävän mielipiteen hallituksen päätökseen merkittäväksi pöytäkirjaan.

Perustettava yhtiö on hakenut kaupungilta lupaa padel-kenttien rakentamiseen Casino-puistoon.

Perustettava yhtiö haluaa vuokrata reilun 600 neliömetrin suuruisen alueen rakentaakseen kaksi padel-kenttää. Alue on asemakaavassa merkitty urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi.

Kaupunginhallitus päätti Birgitta Granin (VL) ehdotuksesta, ettei yhtiölle varata tonttia kahden padel-kentän suunnittelemiseksi alueelle. Yhtiö halusi ensin tehdä varauksen voidakseen sen jälkeen tehdä tarkemmat suunnitelmat.

Gran perustelee ehdotustaan sillä, että alue on Hangolle tärkeä virkistysalue.

– Tenniskenttiä on jo laajennettu, ja jos padel-kentät rakennettaisiin alueelle, siitä jäisi jäljelle vain torso.

Hän korostaa, ettei hänellä ole mitään itse padel-kenttiä vastaan.

Granin ehdotusta, ettei padel-kenttähakemusta hyväksytä kyseiselle Casinopuiston alueelle, kannattivat toimitetussa äänestyksessä RKP:läiset Torbjörn Ekholm, Helena Lesch-Saarinen ja Sture Söderholm sekä Päivi Rahkola (Kok), Pertti Ruuska (Peruss) ja SDP:läiset Bernt Förström ja Aila Pääkkö. Ainoastaan Jorma Nousiainen, SDP, kannatti valmistelijan ehdotusta, että alue vuokrataan, jonka jälkeen yrittäjiltä saadaan tarkemmat suunnitelmat.

Nousiainen ja esittelijä, kaupunginjohtaja Denis Strandell, ilmoittivat eriävän mielipiteensä merkittäväksi pöytäkirjaan.

Strandell perustelee eriävää mielipidettään sillä, että kaupunginhallituksen päätös on ristiriidassa valtuuston vahvistaman kolmen strategisen tavoitteen kanssa. Tavoitteet, joihin hän viittaa, ovat yritystoiminnan lisääminen, tuloksen parantaminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Hän kokee, että padel-kentät vahvistaisivat kaupungin vetovoimaa.

Hakemuksen takana olevat henkilöt ovat aiemminkin saaneet kielteisen vastauksen suunnitelmilleen rakentaa padel-kenttiä Hankoon. Silloin suunnitelmissa oli sellaisten rakentaminen Itäsatamaan.

Hangon Tenniskerho on saanut luvan padel-kentän rakentamiseen Puistolammen alueelle Appelgrenintien pohjoispuolelle.

Mer läsning