Dött vildsvin hittades – och städades bort

Bild: VN-arkiv

Sydspetsens miljöhälsa fick i måndags information om ett vildsvinskadaver vid Vedagrundets badstrand i Täktom, Hangö.

Stadsveterinären besökte platsen och tog prov för att utesluta afrikansk svinpest, varefter kadavret avlägsnades från stranden.

Alla åtgärder är utförda enligt högre myndigheters anvisningar och proven undersöks nu av nationella myndigheten Livsmedelsverket, som också vid behov vidtar ytterligare åtgärder i ärendet.

Afrikansk svinpest smittar inte till människan, men drabbar lätt svin och vildsvin. Risken för sjukdomen har ökat i Finland, trots att man hittills inte konstaterat några fall i landet.

Allmänheten uppmanas kontakta tillsynsveterinären vid Sydspetsens miljöhälsa, ifall motsvarande kadaverfynd görs inom Hangö, Ingå eller Raseborg. Vid misstanke av sjukdom eller hälsofara för djur som dött i naturen kan miljöhälsovården också kontaktas.

Mer läsning