Domslut sätter stopp för Nestes verksamhet i Hangö – tredje stationen på kort tid som får negativt bud

Bild: Harald Grönstrand

Förvaltningsdomstolen häver Nestes tillstånd att sälja bränsle vid infarten till Hangö. Bolaget vill inte uttala sig om domen ännu, men Hangö stad överklagar domen.

Vasa förvaltningsdomstol har hävt Nestes miljötillstånd för bränslestationen vid infarten till Hangö. Miljönämnden förlängde tillståndet i december 2017, men Hangö miljöförening valde att föra beslutet till rätten.

Förvaltningsdomstolen har nu meddelat att den går på miljöföreningens linje: riskerna för att grundvattnet förorenas ska vara minimala. Som en följd häver man Nestes miljötillstånd.

– Det här är ett mycket dåligt besked. Hangö lever på sin sjöfart, och sjöfarten är beroende av landtransporterna. Över 200 000 långtradare kör här per år, och trots att oron för grundvattnet ligger bakom beslutet så behöver vi tillgång till bränsle för att ha möjlighet att leva och verka på Hangö udd, säger Denis Strandell, stadsdirektör.

Svårt utgångsläge

I domslutet hänvisar förvaltningsdomstolen till miljöskyddslagen, där det står att man inte får ha en bränslestation på viktiga grundvattenområden ifall det inte finns exceptionella skäl till det. Risken för att förorena grundvattnet måste också minimeras, och rätten anser att Nestes station inte uppfyller de här kraven.

– I ett så här tvärt domslut ser det ut som om de utgår från att vi vill smutsa ner grundvattnet, men det är vi förstås inte ute efter. Vi är beroende av vatten och bränsle, och med god vilja går de här sakerna att kombinera. Det finns möjligheter till att skydda grundvattnet, säger Strandell.

Bild: Harald Grönstrand

Han säger att han diskuterat med myndigheter och bett om att få instruktioner över hur bränslestationer ska byggas för att de ska anses vara säkra för grundvattnet.

– Men det finns inga sådana instruktioner, och de är inte intresserade av att skapa sådana här normer, säger Strandell.

Vill inte kommentera

Katri Taskinen på Neste är ansvarig för servicenätverket i Finland. Hon berättar att man från Nestes sida inte i nuläget vill kommentera ärendet.

– Vi behandlar fortfarande ärendet, så vi ger inte en kommentar ännu. Men när vi behandlat det kan vi göra det, antagligen inom de närmaste veckorna, säger Taskinen.

För bränslemarknaden i Hangö är förvaltningsdomstolens dom ett av flera negativa under den senaste tiden. Teboil i Lappvik lär sannolikt inte fortsätta sin verksamhet efter augusti 2021. Teboil i centrum packar också ihop sitt och stänger i juni i år. Det är en följd av att Hangös stadsstyrelse inte ville fortsätta arrendet, området förbereds nämligen för den kommande S-affären.

Vill utmana domen

Det här betyder att både Teboil och Neste kan överge Hangö. Denis Strandell säger ändå att han är beredd att ta ärendet vidare.

– Vi har inte diskuterat det ännu, men min åsikt är att vi måste utmana förvaltningsdomstolens dom och ta ärendet till Högsta förvaltningsdomstolen. Jag vill att en instans bedömer bränsleförsäljningens nytta för samhället och verksamhetsförutsättningarna på Hangö udd, sade Strandell före måndagens stadsstyrelsemöte.

Stadsstyrelsen bestämde enhälligt på sitt möte att överklaga domen till HFD.

– Rätten har inte beaktat att vi inte har några alternativ. Vi kan inte flytta bränslestationen 100 meter och vara utanför grundvattenområdet. Det är grundvatten till strax före Lappvik, och är det skäligt att närmaste bränslestation ska ligga 20 kilometer bort?

Vasa förvaltningsdomstol gav sin dom den 26 april.

Mer läsning