Domen för skjutolycka i Syndalen ändras inte

Bild: SPT

Högsta domstolen har beslutat att inte bevilja prövningstillstånd för dödsolyckan under Sjökrigsskolans skjutövning i Syndalen i Hangö.

Hovrätten dömde premiärlöjtnanten som ledde övningen och båtsmannen som övervakade eldgivningen för tjänstgöringsbrott och dödsvållande i december. Nu har högsta domstolen avslagit ansökningar om besvärstillstånd som de båda dömda lämnat in, meddelar Högsta domstolen.

Marinens reservofficerskurs ordnade en skjutövning i Syndalen i Hangö i december 2015. En olycka inträffade på natten och en av kursens officerselever avled.

Hovrätten dömde premiärlöjtnanten till villkorligt fängelse och båtsmannen till böter för tjänstgöringsbrott och dödsvållande.

Mer läsning