Det muntliga berättandet dör aldrig ut

Kommunikation. En bra berättelse förutsätter både en inspirerande berättarröst och ett nyfiket öra som lyssnar. Maria Serrano tror starkt på den muntliga traditionens bärkraft. Bild: Johanna Lindholm

Den här veckan lanseras en ny festival, Seaside Stories, som bygger på den muntliga berättartraditionen. Men orkar folk lyssna i dagens digitaliserade tidevarv? – Absolut, säger festivalens konstnärliga ledare Maria Serrano.

Många berättelser, men i synnerhet folksagorna, har sina rötter i den muntliga traditionen som sedebärande och moraliska exempel.

Livsvisdom har passerats från generation till generation tills de så småningom skrivits ner.

Men för att de har kunnat leva så länge som muntliga berättelser har naturligtvis krävts både skicklig teknisk finess som personligt engagemang.

– Folksagor är som vatten som silats genom marken, det väsentliga kvarstår, säger Maria Serrano.

Det beskriver också hur det är möjligt att den muntliga berättartraditionen försvara sin plats i dagens samhälle med snabba klick.

Struktur och berättarglädje

En bra historia är alltid en bra historia. Och det som gör en historia bra, är hur den byggs upp.

– Det finns olika former av berättande, och en historia är alltid färgad av berättarens bakgrund och person. Man kan använda sig av olika tekniker, ha musik till, använda rösten, rim... Vissa saker måste förstås finnas där: en berättelse måste ha en början och bygga upp till ett slut.

Serrano funderar en stund:

– I själva verket skulle jag säga att det som berättelsen egen kraft, är att den betyder något för den som återger historien. Om den här förbindelsen finns, skapar det en stark närvaro som smittar av sig på lyssnaren.

Serrano nämner också att en god historia lämnar tillräckligt med utrymme för lyssnaren att skapa egna inre bilder och associationer.

De facto kan en berättelse upplevas och tolkas olika beroende på vem som är mottagare och deras livssituation.

Alla kan lyssna

Barn brukar spontant vara goda lyssnare, för de är ännu fördomsfria och kreativa.

Men vem som helst kan bli en god lyssnare.

– Bland det allra roligaste som finns är, när vuxna, som inte är vana att lyssna till berättelser, dras med och lever sig in en historia. I början kan de vara lite blasé, men så ser man hur en gnista tänds i dem. Det är fantastiskt, säger Serrano, och uppmuntrar alla att bekanta sig med programmet - för det finns berättelser för både liten och stor; finsk, svensk eller utländsk.

https://www.hanko.fi/sv/kultur_fritid_och_ungdomar/kultur/seaside_stories/program_programme

Mer läsning