Det händer mycket i Lappvik

Mycket på gång. Åsa Sundström och Lappvik UF hör till dem som ser att det ordnas någonting i Lappvik. Till näst är det Lappvikdagen som gäller. Bild: Jesper Sundström

Det är många evenemang på gång i Lappvik den här sommaren. Till näst ordnas Lappvikdagen och i augusti är det dags för Forneldarnas natt.

För en tid sedan ordnades ett diskussionstillfälle i Lappvik där deltagarna behandlade olika evenemang som ska arrangeras. På plats var representanter från föreningarna i Lappvik, men tillfället var också öppet för allmänheten. Åsa Sundström hörde till dem som deltog och hon är ordförande för Lappvik UF. Sundström säger att man bland annat talade om Forneldarnas natt som ordnas den 31 augusti i Lappvik.

– Visserligen har Forneldarnas natt ordnats de senaste åren, men tidigare har det handlat om större arrangemang med buffé och olika kringevenemang. Så har det inte varit på en tid. I år kommer det att vara ett annorlunda upplägg och flera föreningar är inblandade.

Hon lyfter fram att till exempel Lappvik FBK deltar och det gör även damsektionen i den frivilliga brandkåren. På plats är så klart också Lappvik UF. Samtidigt är det ingen slump att det just i år har skett ett litet uppsving i verksamheten. De redan nämnda diskussionstillfällena har nämligen föregåtts av initiativtagande från föreningarna.

– Man kan egentligen säga att mötena är resultatet av att flera parter har funderat på samma sak och sedan kommit samman. Någonting som också har varit bra är att Jennika Friman från Hangö stad har varit med på ett hörn, säger Sundström.

Lappvikdag på kommande

Redan den här veckan är det dags för ett evenemang i Lappvik. På lördag ordnas Lappvikdagen och även då ställer flera av de lokala föreningarna upp. Sundström lyfter ändå särskilt fram Lappvik bya- och egnahemshusförening.

– Det har varit en uppskattad händelse tidigare, men det är alltid svårt att gissa hur många besökare det kan tänkas komma. Däremot tycker jag nog att uppslutningen brukar vara riktigt bra. Då tänker jag inte endast på Lappvikdagen, utan på evenemangen överlag.

Följande större händelse i Lappvik sker i juli och då är det Marthornas sommarbasar och loppmarknad som gäller. Sundström påpekar dessutom att Marthorna brukar arrangera ett motsvarande tillfälle under vintern. Oberoende av vilken förening som ordnar någonting i Lappvik så säger Sundström att det ändå till viss mån tenderar att vara samma personer som håller i trådarna.

Till exempel är hon själv – utöver att vara ordförande för Lappvik UF – också medlem i FBK:s damsektion.

– Man kan nog säga att det har skett ett litet uppsving i Lappvik när det handlar om att arrangera olika saker. Däremot är det i stor utsträckning samma personer som ofta ordnar någonting. Men det är klart, Lappvik är heller inte stort.

"Man ska känna sig välkommen"

Ofta talas det om att föreningarna i dagens läge har en del problem med att engagera medlemmarna med anledning av olika uppgifter. Till exempel är det säkert många föreningsaktiva som håller med om att talkoandans betydelse har minskat. Det är också någonting som Sundström anser och hon konstaterar att föreningarna ibland kanske har svårt att anpassa sig till den nya situationen.

– Det är en utmaning och dessutom borde ju en förening klara av att erbjuda någonting åt alla. Oberoende av ålder ska man känna sig välkommen att delta i verksamheten, men ibland kan det kanske bli lite svårt att lyckas med det.

Trots det så kan man ändå konstatera att föreningslivet fungerar riktigt bra i Lappvik. Sundström uppskattar att Lappvik UF har ungefär 50–60 medlemmar och av dem är drygt 30 aningen aktivare.

– Vi klarar också av att få ut vår information till medlemmarna på ett bra sätt. Bland annat är Facebook ett effektivt verktyg, men vi använder oss även av lokaltidningarna.

Mer läsning