Det finns planer för att ta bort flera plankorsningar – men inga beslut

Farliga. Sedan olyckan vid plankorsningen i Skogby i fjol har Trafikverket aktivt arbetat med en plan för att förbättra säkerheten längs Hangö-Hyvinge-banan. Bild: Lina Enlund

Planerna för att förbättra säkerheten längs järnvägen i Raseborg och Hangö går framåt. Trafikverket vill stänga en handfull plankorsningar, men det finns varken pengar eller en tidtabell för det.

Sedan olyckan i Skogby i oktober i fjol har Trafikverket aktivt arbetat med att ta fram en plan för att förbättra säkerheten kring plankorsningar i regionen. I maj ordnades ett informationsmöte där man informerade om planerna för plankorsningarna i Raseborg, men sedan dess har arbetet gått framåt en hel del.

– Vi ska komma ihåg att projektet inte har någon finansiering och det har inte heller fattats något beslut om åtgärder ännu, säger Anna Miettinen, projektchef på Trafikverket.

I Hangö föreslås plankorsningen Typpi som är nära korsningen av Hangöuddsvägen och Sandö Gårdsväg samt plankorsningen vid Kyrkvägen tas bort helt.

I Raseborg föreslås plankorsningarna vid Bredviksvägen i Svartå, Sannäsvägen i Ljungåsa och Näseudd i Ekenäs tas bort.

Trafikverket föreslår också i nuläget att plankorsningarna vid Leksvallvägen och Plantskolevägen tas bort med vägarrangemang och genom att förbättra plankorsningen vid Helmström.

Vid Skogby, Skogby station och Predium vill man ta bort plankorsningarna genom nya trafikarrangemang och en ny underfart.

– Men planen är inte klar. Hela planen med att förbättra plankorsningarna och verkställandet av elektrifieringen av Hangö-Hyvinge-banan borde vara klar till våren. Vi hoppas att hela planen godkänns under 2019, säger Miettinen.

Och fastän det inte finns någon finansiering eller ett beslut på att verkställa planen lyfter hon fram att det är möjligt att åtgärda enskilda korsningar på sträckan när planen är klar.

– Tanken är att det ska finnas en plan när det väl finns pengar och en tidtabell. Vi ska vara klara när det gäller, säger Miettinen.

Onsdagen den 28 november klockan 18.30 presenteras planen för elektrifieringen och plankorsningarna i Hangö i stadshusets festsal. Plankorsningarna som lyfts fram på mötet är de i Lappvik hamn, Krogars, Typpi, Sandö, Kyrkvägen och Appelgrensvägen.

Mer läsning