De trognaste ledamöterna finns i Hangö

Bild: Harald Grönstrand

Det flitigaste kommunfullmäktige i Västnyland finns i Hangö – åtminstone om man ser till mängden frånvaro. Över hälften av ledamöterna har inte varit borta alls under 2018.

Av Hangös 31 ledmöter i stadsfullmäktige har 18 stycken, eller 58 procent, varit närvarande vid varje möte under fjolåret. Inget annat fullmäktige i Västnyland har en lika hög siffra. Tvåa är Raseborg, där lite fler än hälften, 51 procent, av ledamöterna aldrig har varit borta. Totalt är också mängden frånvaron minst i Hangö i förhållande till mängden ledamöter. Under året har ledamöter varit borta 21 gånger, vilket ger en frånvaro på 8,5 procent.

– I en liten stad övervakar invånarna hur de som de röstat på deltar i mötena, säger fullmäktigeordförande Jouko Kavander (SDP).

Kavanders eget parti, SDP, är det parti som har mest frånvaro men enligt honom beror frånvaron på sjukdom eller resor. Hans partikamrat Mari Hedback har varit borta från fem av åtta möten men orsaken är att hon varit mammaledig.

– Det var ett medvetet val. Vi miste ett barn för tre år sedan så jag ville fokusera helt på det här barnet, säger hon.

Trots att hon varit borta från mötena har hon aktivt följt med i kommunalpolitiken och tycker det har varit rätt enkelt att hoppa på tåget igen. Hon tror att orsaken till den höga närvaron i Hangös fullmäktige är engagerade ledamöter.

Mest frånvaro

Kyrkslätt: Miika Engström SFP (7/10), Petri Ronkainen KD (6/10), Anna Kylmänen Grön (5/10).

Sjundeå: Tuula Elo SDP (6/9), Anette Flygar och Heidi Rosengren SFP, Yrjö Kokkonen Grön (4/9).

Ingå: Katja Posio SDP (6/8), Elina Hatakka Grön (4/8), Karl Åberg SFP (3/8).

Raseborg: Nina Wessberg SDP (4/8), Marko Reinikainen Grön (4/8, flyttar bort).

Hangö: Mari Hedback SDP (5/8), fyra ledamöter har varit frånvarande två gånger.

– Jag tror att de som har blivit invalda verkligen vill vara aktivt med och besluta om saker och ting. Om man är borta finns det oftast en bra orsak till det, säger hon.

I Hangö är de små partierna med bara en eller två ledamöter också de mest plikttrogna. Samlingspartisterna, sannfinländarna och den gröna ledamoten Teemu Köppä har varit med på alla möten, liksom de två obundna Eero Koli och Rolf Nyström. Hälften av Vänsterförbundets fyra ledamöter har varit närvarande alla gånger. Kommunistpartiets Marko Niemi har bara en frånvaro.

Överraskande lite inflytande

I Kyrkslätt har nästan hälften (45 procent) av ledamöterna varit på alla möten under året. Den som varit borta oftast är Miika Engström (SFP), som missat sju av tio möten.

– Jag har blivit tvungen att vara med i ett projekt i Polen, där jag ska sälja ett bolag så jag har varit där väldigt mycket. Just nu kör jag ner för sista gången. Jag missade också ett möte på grund av sjukdom och ett möte för att flygen inte gick som de skulle, säger Engström.

Krockar med jobbet

I Raseborg har två ledamöter fyra frånvaron: Marko Reinikainen (Gröna) och Nina Wessberg (SDP). Reinikainen har nyligen flyttat till Sverige och ersätts av Kati Sointukangas.

Nina Wessberg har varit frånvarande på grund av sitt arbete.

– Det har bara råkat så att jag har haft arbetsresor då det har varit fullmäktigemöte. Och då kan jag inte bara säga att jag inte kan hålla den där kursen för att jag måste sitta på fullmäktige, det fungerar inte så, säger hon.

Arbetslivet kräver mer

Relativt sett mest frånvaro har ledamöterna i Sjundeås kommunfullmäktige. Bara en knapp femtedel, eller 19 procent, av ledamöterna har aldrig varit borta från ett möte och frånvaroandelen är drygt 15 procent. Av sju ledamöter som varit närvarande alla gånger sitter fyra sin första period i fullmäktige. De är Jan-Peter Nygård och Erik Perklén (SFP) och samlingspartisterna Tom Paasikivi och Heikki Leikola.

Av de mer erfarna politikerna är det Merja Laaksonen (SFP), Rainer Sarviaho (Saml) och Kristian Parviainen (SDP) som har en prickfri närvarolista. SDP:s Tuula Elo har varit frånvarande sex gånger av åtta på grund av sjukdom, men siktar på att återuppta fullmäktigearbetet under våren.

Också Katja Posio (SDP) i Ingå, som varit borta sex av åtta möten, har varit sjuk och väntar på operation.

Statistiken gäller bara officiella fullmäktigemöten, inte aftonskolor eller informationskvällar. Vid granskningen har bara de ordinarie ledamöternas närvaro granskats. Närvaroprocenten har räknats ut genom att beräkna andelen frånvaro i förhållande till den totala mängden fullmäktigeplatser under alla årets möten.